LjudiNa današnji dan

Umro je arheolog i akademik Milutin Garašanin

Na današnji dan, 4. aprila 2002. godine u Beogradu je umro arheolog i akademik Milutin Garašanin. Rođen je 11. septembra 1920. godine u Beogradu, gde se školovao i studirao na Filozofskom fakultetu, na tadašnjoj grupi za klasičnu filologiju sa arheologijom, gde je i diplomirao, a potom doktorirao na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, sa disertacijom Hronologija vinčanske grupe. Kratko vreme je bio upravnik Muzeja grada Beograda, pa arheolog-praistoričar u Narodnom muzeju u Beogradu. Godine 1950. postao je naučni saradnik Arheološkog instituta SANU, zatim vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i potom redovni profesor 1963. godine. Iste godine izabran je i za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, da bi redovni postao 1976. godine. Bio je i sekretar Odeljenja istorijskih nauka SANU i generalni sekretar Akademije od 1977. do 1981. godine. U istraživačkoj i naučnoj karijeri najviše se bavio praistorijskim arheološkim istraživanjima Balkana, posebno Podunavlja i susednih oblasti. Rukovodio je nizom arheološkoih iskopavanja i objavio veliki broj studija u zemlji i inostranstvu, te je bio član Međunarodne unije za praistoriju i protoistoriju, Asocijacije za proučavanje jugoistočne Evrope, Mešovite italijansko-jugoslovenske komisije za proučavanje arheologije Jadrana pri Jugoslovenskoj akademiji znanosti i umjetnosti, a bio je i član Komisije za objavljivanje kulturne istorije sveta pri Unesku. Kao jedan od najupornijih istraživača rimskog limesa, izabran je za počasnog doktora Univerziteta u Bukureštu i za dopisnog člana Bavarske akademije nauka, za počasnog člana Arheološkog instituta Rumunske akademije nauka i počasnog člana Trakološkog instituta u Sofiji. Za istraživački rad akademik Milutin Garašanin dobitnik je više nagrada, među kojima su Sedmojulska nagrada i specijalna nagrada povodom 150-godišnjice Narodnog muzeja u Beogradu, 1994. godine.

Od važnih događaja vezanih za Srbiju na ovaj dan izdvajamo još:
1825. godine rođen je pisac, filolog, prevodilac i veliki poštovalac i borac za Vukove ideje i poglede, Đuro Daničić;
1907. godine rođen je slikar Milenko Šerban;
1941. godine rođen je glumac Petar Kralj.

 

 

MK

MK

Fondacija Srpski Legat je osnovana sa ciljem da svojim aktivnostima očuva istoriju, tradiciju i kulturu Srbije i podseti na lepe i svetle trenutke srpske istorije kako bi inspirisali sadašnje i buduće građane Srbije, njihovo dostojanstvo i nacionalne vrednosti koje su vremenom potisnute i delimično zaboravljene.

jdp
Prethodni članak

Otvoreno je Jugoslovensko dramsko pozorište

6
Naredni članak

Naj@Sombor - Narodno pozorište Sombor