AktuelnostiLjudiNa današnji dan

Rođen je lingvista, profesor i akademik Slobodan Remetić

Na današnji dan, 3. avgusta 1945. godine u Kovačićima je rođen lingvista, profesor i akademik Slobodan Remetić. Nakon završenog Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, na odseku za južnoslovenske jezike, magistrirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu i potom doktorirao ponovo u Novom Sadu 1984. godine. Još od 1973. godine radio je u zvanju asistenta u Međuakademijskom odboru za dijalektološke atlase pri SANU, pa potom kao profesor na Studijskoj grupi za srpski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nišu za predmete Istorija srpskog jezika i Istorija srpskog književnog jezika, a bio je i direktor Instituta za srpski jezik SANU. Član je Međunarodne komisije za Opšteslovenski lingvistički atlas (OLA) pri Međunarodnom komitetu slavista, Međunarodne redakcije Opštekarpatskog dijalektološkog atlasa (OKDA), više naučnih odbora SANU (Međuakademijski odbor za dijalektološke atlase, Međuodeljenjski odbor za proučavanje Kosova i Metohije, Međuodeljenjski odbor za jezik i terminologiju medicine, Odbor za Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika SANU, Odbor za onomastiku, Vardarski odbor, Staroslovenski odbor, Odbor za Etimološki rečnik srpskog jezika), predsednik je Jugoslovenskog komiteta slavista i potpredsednik Slavističkog društva Srbije. Član je odeljenja za književnost i jezik Matice srpske, redakcije Srpskog dijalektološkog zbornika, Južnoslovenskog filologa i Onomatoloških priloga (glasilo SANU). Rukovodilac je projekata Dijalektološka istraživanja srpskog jezičkog prostora pri Institutu za srpski jezik SANU, Tipološko proučavanje srpskih govora na tlu jugoistočne Srbije u Centru za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu i Ispitivanje srpskog dijalekatskog kompleksa Bosne i Hercegovine pri ANURS. Slobodan Remetić autor je i mnogobrojnih radova, a od 1999. godine honorarno drži nastavu na Filozofskom fakultetu u Banjaluci.

Od važnih događaja u vezi sa Srbijom na ovaj dan izdvajamo još:

1854. godine rođen je trgovac i dobrotvor Vladimir Matijević;
1903. godine rođen je književnik i publicista Dušan Baranin;
1914. godine Nemačka je objavila rat Francuskoj.
1928. godine umro je političar, pravnik i advokat Jovan Avakumović.

 

Print Friendly, PDF & Email
MK

MK

Fondacija Srpski Legat je osnovana sa ciljem da svojim aktivnostima očuva istoriju, tradiciju i kulturu Srbije i podseti na lepe i svetle trenutke srpske istorije kako bi inspirisali sadašnje i buduće građane Srbije, njihovo dostojanstvo i nacionalne vrednosti koje su vremenom potisnute i delimično zaboravljene.

geca kon
Prethodni članak

Rođen je knjižar i izdavač Geca Kon

Dragiša_Vitošević
Naredni članak

Poginuo je književnik i antologičar Dragiša Vitošević