LjudiNa današnji dan

Na današnji dan rođen je Veljko Vlahović (Veljko Vlahović)

Na današnji dan 1914. godine u selu Trmanje, kod Kolašina, rođen je Veljko Vlahović (Veljko Vlahović). Osnovnu školu je pohađao u rodnom mestu, gimnaziju u Podgorici i Beogradu, a mašinstvo je studirao na Tehničkom fakultetu u Beogradu, Pragu, na Sorboni, da bi diplomirao na Univerzitetu u Moskvi. Još kao srednjoškolac se uključio u radnički pokret, u Savez komunističke omladine Jugoslavije primljen je 1933, a u Komunističku partiju Jugoslavije 1935. godine, kao već istaknuti studentski aktivist. Bio je jedan od organizatora i rukovodilaca borbe beogradskih studenata za autonomiju Univerziteta, slobodu nauke i kulture, protiv nacionalističkih udruženja i policijske strahovlade, kao i jedan od glavnih organizatora velikih studentskih štrajkova 1935. i 1936. godine u Beogradu. Zbog toga je hapšen i isključen sa Univerziteta za 1935/36. godinu. Sa Lolom Ribarom učestvovao je u formiranju akcionih komiteta i u pripremama jugoslovenske studentske delegacije za Svetski omladinski kongres u Ženevi, 1936. godine. Iste godine je da bi izbegao novo hapšenje otputovao u Prag i ubrzo postao zamenik sekretara partijske organizacije. Odatle je organizovao odlazak dobrovoljaca u Španiju, gde se i sam prebacio naredne godine i učestvovao u građanskom ratu. Po završetku tog rata otišao je u Pariz, gde je organizovao povratak u zemlju jugoslovenskih dobrovoljaca iz Španije, a 1939. godine u Parizu je izabran i za člana CK SKOJ-a. Iste godine upućen je u Moskvu, gde je pored nastavka studija, bio sekretar Komunističke omladinske internacionale i predstavnik KPJ u Kominterni do njenog raspuštanja 1943. godine. Po izbijanju Drugog svetskog rata u Jugoslaviji, sa Đurom Salajem organizovao je u Moskvi radio stanicu „Slobodna Jugoslavija“ i širio vesti o dešavanjima iz zemlje na više stranih jezika. U Jugoslaviju se vratio krajem 1944. godine, i preuzeo dužnost načelnika Uprave za agitaciju i propagandu CK KPJ. Posle rata obavljao je niz značajnih funkcija u zemlji, a neke od njih su: potpredsednik Veća naroda u Narodnoj skupštini FNRJ, predsednik Odbora za prosvetu Saveznog izvršnog veća, predsednik Spoljnopolitičkog odbora Narodne skupštine FNRJ, zamenik ministra inostranih poslova FNRJ, bio je član na zasedanju Generalne skupštine OUN 1950. godine i predsednik naše delegacije 1952. godine, član jugoslovenske delegacije na Prvoj konferenciji šefova država ili vlada nesvrstanih zemalja u Beogradu, septembra 1961. godine i direktor lista „Borba“. U svom političkom radu bavio se opštepolitičkim i ideološko-teorijskim pitanjima marksizma-lenjinizma i objavio je više tekstova i studija, a najznačajnije delo mu je Revolucija i stvaralštvo. Nosilac je brojnih odlikovanja poput partizanske spomenice, ordena junaka socijalističkog rada i ordena narodnog heroja. Umro je u Ženevi 1975. godine, a sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Od važnih događaja vezanih za Srbiju na ovaj dan izdvajamo još:
1878. godine rođen je Milan Nedić;
1910. godine rođen je srpski pisac Skender Kulenović;
1945. godine potpisivanjem kapitulacije Japana na američkom ratnom brodu Misuri, posle bacanja dve američke atomske bombe na gradove Hirošimu i Nagasaki, zvanično je završen Drugi svetski rat.

MK

MK

Fondacija Srpski Legat je osnovana sa ciljem da svojim aktivnostima očuva istoriju, tradiciju i kulturu Srbije i podseti na lepe i svetle trenutke srpske istorije kako bi inspirisali sadašnje i buduće građane Srbije, njihovo dostojanstvo i nacionalne vrednosti koje su vremenom potisnute i delimično zaboravljene.

BG obelisk Nesvrstani
Prethodni članak

Na današnji dan počela je Prva konferencija nesvrstanih zemalja (Prva konferencija nesvrstanih zemalja)

Međunarodna trka oko Kalemegdana
Naredni članak

Na današnji dan vožena je Međunarodna trka oko Kalemegdana (Međunarodna trka oko Kalemegdana)