AktuelnostiDa se ne zaboraviZanimljivosti

Zašto se kaže S KOCA I KONOPCA

U jednoj narodnoj pesmi, koju je zabeležio Vuk Karadžić, stoje, pored ostalih, i ovi stihovi:

Pokupili zlice i zlikovce,

Buljumbaše s koca i konopca,

Te ih rani sirotinja raja.

I u jednom delu publiciste Rodoljuba Čolakovića nalazi se ovakav primer:

U ustanak se ubaciše nekakvi probisvijeti bez roda i imena, čifuti, balije, šokci odbijegli robijaši, ljudi s koca i konopca.

Tako i u pravnim spisima Valtazara Bogišića nalazimo:

Skupljalo se među njih ljudi sa svake strane… Što no riječ s koca i konopca.

Ovi primeri, i drugi navedeni u Rečniku SANU, kao i oni zabeleženi u svakodnevnom govoru, svedoče da je frazem s koca i konopca u nas veoma čest i da se upotrebljava u raznim funkcionalnim stilovima. Njegovo značenje iscrpno je objašnjeno u Rečniku SANU, pod rečju kolac:

s koca i (s) konopca (sakupiti, prikupiti i sl.) kad hoće da se kaže da je nešto (obično kakav krug, grupa ljudi) sastavljeno, prikupljeno sa svih strana, bez izbora i kriterijuma, od svakakve, najgore vrste.”

Primeri koje smo naveli potvrđuju ovakvo tumačenje. Ostaje, međutim, da se pobliže objasni kako je nastao sâm taj izraz. Ko su te zlice i zlikovci sabrani s koca i konopca?

To su oni koji su zbog raznih zlodela osuđeni na smrt nabijanjem na kolac, što je u nas bio običaj sve do sredine devetnaestog stoleća, posebno za vreme turske vladavine, ili smrt vešanjem (konopcem). Za njih se, jer su pobegli s vešala ili izbegli nabijanje na kolac, kaže da su s koca i (s) konopca. Otuda je u ovom izrazu naglasak na okupljanju zlih i pokvarenih ljudi, onih, dakle, koji se ne libe nikakvih zločina.

U vezi s nabijanjem na kolac (koje je najplastičnije opisao Ivo Andrić u romanu Na Drini ćuprija) i vešanjem pomoću konopca, kao najtežim kaznama za zločinstva, postoje u nas i drugi slikoviti izrazi, kao što su: omastiti kolac („biti nabijen na kolac”), omastiti konopac („biti obešen”), sukati (kome) konopac („pripremati nekome smrt”), goniti kocem i konopcem („nemilosrdno kažnjavati”) itd.

Milan Šipka

Izvor: Šipka 72013: Milan Šipka, Zašto se kaže, Novi Sad: „Prometej”, 151–153.

Sanja Vukovic

Sanja Vukovic

kobi
Prethodni članak

Umro je arhitekta Slobodan Mitrović Kobi

cirilo-metodije-642x336
Naredni članak

Umro je tvorac prvog slovenskog pisma Ćirilo Solunski