AktuelnostiDa se ne zaboraviZanimljivostiLjudi

VUKAŠIN (1366–1371)

Istorijski izvori nemaju skoro nikakvih podataka o Vukašinovoj ličnosti. Po onome što se zna o njegovom radu, izgleda da je bio čovek od akcije i da je dobro i realno gledao na stvari.

Veran saradnik Dušanu do smrti, Vukašin je ostao veran i njegovom sinu i nasledniku, dok nije došao do uverenja da je ovaj potpuno nesposoban da odgovori teškoj vladalačkoj dužnosti. Onda je on preduzeo korake da spasava od propasti rasula i anarhije bar one zemlje kojima je on sâm upravljao. Izgleda da se sa time saglasio i sam Uroš, i da se Vukašin proglasio kraljem u dogovoru i sa pristankom Uroševim. Ali, smatralo se da je taj Vukašinov akt upravljen direktno protiv Uroša, i u narodu se posle pričalo kako je Vukašin ne samo oteo Urošu krunu i presto nego i da ga je ubio.

Težnja da utvrdi i možda da proširi svoju vlast dovela je Vukašina u sukob sa dinastima u njegovom susedstvu. On se taman spremao na rat sa njima kada je dobio od svoga brata Uglješe, koji je, izgleda, najtačnije ocenio opasnost što je zapretila od Turaka i najozbiljnije radio na tome da je suzbije, poziv da mu dođe u pomoć protiv Turaka. Vukašin je, kako se po svemu vidi, takođe pravilno ocenio veliku opasnost, koja je pretila celom srpskom narodu i svim srpskim zemljama od strane novog zavojevača, pa je pohitao sa svom svojom vojskom bratu u pomoć.

U velikoj i krvavoj Bici na Marici, 26. septembra 1371. godine, u kojoj je za vekove rešena sudbina ne samo južnih srpskih zemalja i srpskog naroda nego, može se reći, i celog Balkanskog poluostrva, našli su svoj grob i Vukašin i njegov brat Uglješa.

Vukašin je ostao u narodnoj tradiciji u veoma rđavoj uspomeni kao prvi i najglavniji rušilac državnog jedinstva i ubica poslednjeg srpskog cara. Ali istorija ne može da potvrdi taj nepovoljan sud o Vukašinu. Naprotiv, izgleda da je Vukašin dobro ocenio tešku situaciju u kojoj se u to doba srpska država nalazila, da je sasvim pravilno shvatio opasnost koja je pretila srpskom narodu od Turaka i da je ozbiljno i energično radio da popravi zlo stanje i suzbije tursku opasnost. Što u tome nije uspeo, naravno, nije njegova krivica.

Stanoje Stanojević

Izvor: Stanojević 2013: Stanoje Stanojević, Svi srpski vladari : biografije srpskih (sa crnogorskim i bosanskim) i pregled hrvatskih vladara, Beograd: „Otvorena knjiga”, str. 61–63.

Sanja Vukovic

Sanja Vukovic

antonije_marinkovic
Prethodni članak

Rođen je književnik Antonije Marinković

Predrag Bajccetich, reditelj
foto T. Janjich
Naredni članak

Rođen je reditelj i profeor Predrag Bajčetić