AktuelnostiDa se ne zaboraviZanimljivostiLjudi

VLADIKA SAVA (1750‒1781)

Naslednik vladike Danila ‒ vladika Sava nije imao osobina potrebnih čoveku koji treba da upravlja narodom u prilikama kakve su bile u Crnoj Gori. Vladika Sava je bio bistar i dosta načitan, tačan i savestan, ali suviše mek, tih i povučen, te potpuno nesposoban za ma kakav organizatorski rad. Zbog toga je Sava, mada je nastavio politiku vladike Danila, ostao bez ugleda i autoriteta. Ipak, mora se priznati da je i za njegove vlade učinjen korak unapred u pravcu emancipacije Crne Gore od Turaka.

Miran i skroman, čak plašljiv, Sava nije voleo da ulazi u avanture i da zbog nesigurnog dobitka dovodi u pitanje i meće na kocku ono što je imao. Zbog toga je on izbegavao sukobe i, rešen da ne dovodi svoj narod u nezgodan položaj, težio je da održava dobre odnose i sa Turskom i sa Mletačkom republikom. Ali Sava je u duši bio iskreno predan Rusiji i otuda se najviše nadao pomoći.

Narod je, međutim, osećao da u onako teškim prilikama ne može zemljom upravljati tako mek i slab čovek kakav je bio vladika Sava. Stoga je tražio da Sava uzme sebi pomoćnika. Sava je onda uzeo, ili upravo morao da uzme, sebi za pomoćnika svoga rođaka, energičnog i ambicioznog Vasilija, koji je ubrzo uzeo svu vlast u zemlji u svoje ruke. Sava je posle toga otišao u manastir i živeo tamo povučeno, bez uticaja na državne poslove.

Posle smrti vladike Vasilija (1766. godine) počeo je, međutim, Sava opet voditi narodne i državne poslove. Ali uskoro ga je ponovo potisnuo u manastir i odstranio od uprave Šćepan Mali. Posle smrti Šćepana Malog (1774. godine) Sava je po treći put primio upravu i zadržao je ovoga puta do svoje smrti.

Stanoje Stanojević

 

IZVOR: Stanojević 2013: Stanoje Stanojević, Svi srpski vladari : biografije srpskih (sa crnogorskim i bosanskim) i pregled hrvatskih vladara, Beograd: „Otvorena knjiga”, str. 119‒120.

Sanja Vukovic

Sanja Vukovic

novine-srbske
Prethodni članak

Izašle su prve novine u Srbiji

260px-Oskar_Davico
Naredni članak

Rođen je književnik Oskar Davičo