Da se ne zaboraviZanimljivosti

USPOMENE JEDNOG SOLUNCA

Vidoje Mihajlović iz Niševca (mesto u svrljiškoj opštini na pruzi Svrljig–Knjaževac)

Osamdeset i sedam godina imam… Bil sam u sva tri rata… Od Sremsku Mitrovicu, gde sam ranjen, prešal sam Srbiju, Crnu Goru, Albaniju, sve do Solun… Sad, eto podupirem kuću sa grbaču, bojim se da ne padne. Ja sam ju sagradio, pa ju čuvam. Al’, nisam takav bil u mladost. Vatal sam vola od šesto kila za roge, za njušku, pa navijem na stranu, ovako, a on samo lupne o zem… Koj mi je dopao do ruke, u svađu, ne se povalil da je ostao na zemlju. Odma ga capnem tuj, za gušu, uvatim za ramo, sas jednu ruku okrenem – ete ga pod men, raširim ga kako Isusa Hrista, rašrim, a neću ga bijem. Kleknem mu na grudi. On mrda, ne mož s ruke, ne mož s noge. Samo si ritka.

– Što se ritkaš? Na koga si udario? S koga si ti teo vaćaš, a? S majčinog sina, mene majka dojila tri godine…

Na Kumanovo, Dragutin Nedeljković prvi put je uzeo zastavu tursku, i 55. Puk se uništio. Kad puk izgubi zastavu, ne postoji više… A na Oblakovu izbio u prvi turski rov i dovatio zastavu. Turčin zastavnik držal zastavu, pa se natezaše, motka ostane kod Turčina, a krpa ostane kod našeg Dragutina. Turčin sede u rov i viknu: – Alah, Alah, beži!

Kad im oduzeše zastavu, oni odstupiše, a naši zauzeše Bitolj.
912. godine kralj Petar opali prvi top na Turčina kod Vranje. S one strane Bujanovci, Turci, a s ove strane mi. I kad ono opali top, kô iz džak se sručismo na Turčina.

Kralj treba preko most da projde, da ide na Kumanovo, da obiđe položaje. Ja sam bio stražar, na ulaz na most, iz pontonirsku četu. Treba da sturim kralja ja, on je propisao pravilo, za njeg sam dao zakletvu. Pravilo je da ne mož da pređe s kola preko most. Kola prelaze, ali ako se prelomi most, slučajno će udavim kralja. To li je to. Znao sam da ću da grešim, može biti, al’ sam lud bio, vatra, nesam se bojal. I čekamo. Tek, eto ti auto od tud, trobojka samo treperi. Kad dođe do mene na dvaes metara, ja se razdra: – Stoj!

A šofer: krrrk! S leve strane Pašić, a sa desne strane kralj, s one pletenice, vladar, dabome. A ja priđem, pa: – Vaše veličanstvo, nije slobodno preko most da se prevezete, nego da se skinete!

On samo bupnu vrata, i iskoči s Pašića, zaziraše, zaziraše po nešto, a ne govore ništa. A moj komandir utekal dole, pod komoru, gde su kola prazna, pa nazire ozdol, kapetan prve klase, bele mu rukavice, ima ešarpe, al’ ne dolazi, od zort, a mene, stražara, isturio.

Na izlaz od most, jedan moj ispisanik, samo pozdravi kralja, i on projde… Komandir, tek eto ga, trči:

– Šta kažu?

– Što ne sediš tu pa ga dočekaš, ti da dočekaš kralja Petra, a ne ja. Dao sam zakletvu da ga neću izdati, da pustim da kralj pogine, ako se polomi most, pa da udavim kralja u Južnu Moravu.

Kod Sremsku Mitrovicu, četrnajeste godine, naša je vojska prešla: 13. i od 15. puk dva bataljona. Tu je bio komandant Kondić. Mi, pontoniri, most podigomo, šest raspona su bili, pet metara raspon dugačak. Preneli taman onostrani prag, a ono, tike, samo sipnu odonud, pomešaše se naši vojnici sa švapski. Skače naša vojska, tuj se podavi, viče:

– Braćo, pontone! Braćo, pontone!

A ja privučem, večerom, do most onaj ponton, što se potopil, a oni se samo sa kajiš pontona vataju, pa i’vadim i kô konoplju bacam na daske. Tako i dvaestinu povadim, a kad izbaci’ poslednjega, dvaestoga, on kaže:

– Brate da te poljubim!

– More, idi, spašavaj glavu, nije me toliko ljubila ni majka, a ne li ti!

I taman pređosmo, a srpska vojska iskoči, ona što je došla do most, i počeše nemačke granate da padaju… Ja tek što iskoči na suvo, ono samo mi sinu pred oči, samo me cepnu za uvo, ja padnem, do pol skliznem u vodu, i tuj koliko sam ležal, koj ga znaje. Kad se razberem, pipnem se za glavu: s ove strane nema ništa, a s druge samo krv lije. Polako ustanem, pa najdo naši komordžije, u livadu, pa me odvedoše u četu. Sutradan me tara komandir da idem u bolnicu, al’ ne teja da idem, oću da vidim šta će rabote s most.

Četvorica dobrovoljno iskočiše, pa dvojica sekoše uzvodni lengeri, a dvojica nizvodni, sekoše, sekoše lengeri ostaše i danas tamo, a kako Sava teče, voda ide i tera ceo most na našu stranu. I noću, naši pontoniri rasturiše sve. Kad poče da se rasavinja, natovariše sve u kola i krenuše.

Švabe, kad pogledamo onamo, s njine strane, ono se navaljalo, ono konji izginuli, ono vojska izginula, i naša i švapska. Isturili bel barjak i viču:

– Srbijanci, Srbijanci! Nemojte da pucate! Ko ima ranjene da pošaljemo za bolnicu, koji su poginuli, da i’ saranimo.

– Nećemo!

I ja odem u bolnicu. Zrno udarilo, al nije dalje od opnu… Operator bil neki Crnogorac, Žarović, u Niš, u inžinjersku kasarnu, on me operisȃ. Operiše me, kaže mi posle:

– Koj se ne opiva, pet godina manje živi.

Nasoliše nešto: – Diši.

Ja dišem, ono ide u gušu nešto slatko, de, de, de, de, tike oduze snagu, oduze, oduze… Pa govore: – Diži!

A doktor veli: – Vrati još malo, ima jak krv.

I oseti samo kako mu zaklopi oči. I izvadiše kuglicu iz glavu.

– Srećan si jer vidiš šta ti je bilo u glavi, kažeš nisi ranjen, al’ ne znaš dal je izašlo.

Razgovaraju me. Pitaju: – U koju sobu?

– U dvadeset osmu.

Lekar kaže: – Idite po Švabe, zarobljenici neka ga prenesu na nosila.

Reko: – Šta će mi nosila, će iskočim sam.

– Kažu: Čini ti se.

I donesoše nosila. Ono sam dugačak, noge mi vise tam, polovina onam, glava ovam. I jedva me četvorica Švabe iznesoše na gornji sprat. Tuj sam ležal, oko dva meseca, dok mi je zaraslo. Posle me pustiše na petnajes dana, na bolovanje. Posle, u komandu, Opet rat…

Kad smo odstupali kroz Crnu Goru, vojska se dovija sama. Sedam dana nemamo da primimo ništa od državu, ni pare ni ranu. Nego samo da ideš. Jednu Crnogorku molim za leba, nudim joj srebro, pare u krivače:

– Uzmi!

– Ne, bogome, čoče, ne dam, vi ste upropastili bogatu Srbiju, pa ste došli da upropastite i jadnu Crnu Goru.

Da je naša tolka sila bila, mi bi izginuli do noge, a ne bi puštili Švabu.

– Ama daj mi, sestro, daj mi parče leba, sedam dana ne jedem!

– Izvadiću da te ubijem sred čela, šta ti misliš, crkni. Ne treba mi tvoje pare!

– E kad nećeš, čekaj! Otmem joj livor. A zrno kô vrabac u taj crnogorski livor!

E, onda šta da radim? Napravim se na doktora, i vodim podnarednika sas mene, a on priča kako sam ja doktor. Kaže: – Ovo je lekar.

A Crnogorka: – E pa ovde me probada, ovde me probada.

– Da mi daš brašno, dvaes kila naplaćujem, ja sam doktor, učio sam škole.

Pa ju pregleđujem, pipam ju, čukam ju po grudi. I dodavam: – Evo tebe, da ideš u Berane, u apoteku crnogorsku, pa kupiš ovo i ovo.

Pa pišem recept.

– E vala, brate, oću.

Odo ja, ostade ona, dade dvaes kila brašno, i toj me brašno dovede do Skadar na Bojanu. Tuj smo se ukrcali u dve lađe talijanske, pa za Solun…

A u Solun komandir kaže:

– Da operišeš tu škrofulu, teb će da zavati gušu.

Ja kažem: – Neću više opijum nikako.

– Ne mož da izdržiš – kaže mi operator, major.

Reko: – Vi ima da radite, a to je lično moje, da l ću da izdržim, da l neću.

I onda lego na astal u devet sati i do dvanajest sati – jedni seku, drugi brišu. Sve osećam, ama prstom nisam teo da mrdnem. Posle ležim, a Tonkići bolničari poslužuju. Ja i’ pitam a oni nešto: – Me, me, me, me. . .

A ja počnem da se krivim: – Me, me, me, me!

A jedan izvadi nož. A ja: – Kog da kolješ?!

Pa ga dovatim, pa kad ga ljusnem.

– Što ga biješ?

– Pa zar on da me kolje, zar ja projdo Crnu Goru i Albaniju, pa da me ovaj majmun seca!

Izvor: Zapisi Vladete R. Košutića, Dok su još Solunci govorili, Čigoja štampa, Beograd, 2011.

 

Sanja Vukovic

Sanja Vukovic

Untitled
Prethodni članak

SRPSKI NARODNI KALENDAR 2018 (6. jul)

bobic
Naredni članak

Rođen je arhitekta Đorđe Bobić