LjudiNa današnji dan

Umro je lekar, narodni heroj i akademik Gojko Nikoliš

Na današnji dan, 11. jula 1995. godine, u Le Manu u Francuskoj je umro lekar i istoričar, učesnik Španskog građanskog rata i NOB-a, narodni heroj, general-pukovnik JNA, diplomata i akademik Gojko Nikoliš.

Rođen je 11. avgusta 1911. godine u selu Sjeničak na Kordunu, gde je završio osnovnu školu, posle koje je pohađao gimnaziju u Karlovcu i Sremskim Karlovcima, i diplomirao medicinu u Beogradu. Sredinom tridesetih godina prošlog veka je postao član SKOJ-a i KPJ, a 1937. je otišao da se bori u Španskom građanskom ratu, vršeći dužnost upravnika jedne bolnice i bataljonskog lekara Devete internacionalne brigade.

U Jugoslaviju se vratio 1940. godine i tokom Drugog svetskog rata obavljao različite zadatke, uglavnom u vezi sa sanitetom i pripremom lekara. U Užicu je primio dužnost referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije i to obavljao do kraja rata.

Bio je učesnik Igmanskog marša i Bitke na Neretvi, a posle Bitke na Sutjesci formirao je sanitetsku školu u Jajcu. Takođe je organizovao i sanitetsku službu na Visu, i doprineo organizaciji partizanskih bolnica u južnoj Italiji.

Posle rata je, između ostalog, bio narodni poslanik Skupštine FNRJ, član Opunomoćstva CK SKJ za organizaciju u JNA, načelnik Sanitetske službe JNA, ambasador u Indiji, član Komiteta za narodno zdravlje Vlade i član Saveta za narodno zdravlje FNRJ, predsednik Naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije, član Saveta Beogradskog univerziteta i Srpske akademije nauka i umetnosti i počasni predsednik Međunarodnog komiteta vojne medicine i farmacije.

Imao je čin general-pukovnika u rezervi.

Osamdesetih godina se usprotivio tadašnjoj politici koja je vođena u Srbiji i Jugoslaviji, te je vratio partijsku knjižicu. Nakon otvorenih sukoba i neslaganja u vezi sa tim kako bi Srbi u Hrvatskoj trebalo da se organizuju u skladu sa porastom hrvatskog nacionalizma i tadašnjim planovima HDZ-a, po izbijanju rata u SFRJ, 1992. godine je napustio zemlju.

Poslednje tri godine života je proveo u Francuskoj, gde je nakon smrti i sahranjen.

Od važnih događaja u vezi sa Srbijom na ovaj dan izdvajamo još:

1844. godine rođen je kralj Petar I Karađorđević;
1863. godine rođen je botaničar i profesor Živojin Jurišić;
1890. godine umro je slikar Novak Radonić;
1982. godine umro je književnik Meša Selimović;
2002. godine umro je arhitekta i ilustrator Branislav Jovanović.

MK

MK

Fondacija Srpski Legat je osnovana sa ciljem da svojim aktivnostima očuva istoriju, tradiciju i kulturu Srbije i podseti na lepe i svetle trenutke srpske istorije kako bi inspirisali sadašnje i buduće građane Srbije, njihovo dostojanstvo i nacionalne vrednosti koje su vremenom potisnute i delimično zaboravljene.

Untitled
Prethodni članak

Kosovo i Metohija: Manastir Svetih vrača Kozme i Damjana

Untitled
Naredni članak

SRPSKI NARODNI KALENDAR 2018 (11. jul)