AktuelnostiLjudiNa današnji dan

Umro je književnik i profesor Slavko Leovac

Na današnji dan, 5. septembra 2000. godine u Beogradu je umro književnik i profesor Slavko Leovac.

Rođen je 27. marta 1929. godine u Mostaru, a nakon osnovne škole i gimnazije koje je završio u Sarajevu, klasičnu filologiju je studirao i doktorirao na beogradskom Filozofskom fakultetu.

Od 1962. godine je radio na Katedri za jugoslovensku književnost Filozofskog fakulteta u Sarajevu, da bi osam godina kasnije osnovao katedru za opštu književnost, na kojoj je predavao Antičku književnost i Moderni evropski roman, i bio jedno vreme šef Katedre.

Po izbijanju rata, od oktobra 1992. godine bio je profesor na Katedri srpske književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu, odakle je nakon dve godine otišao u penziju. Nastavio je da predaje na postdiplomskim studijama Filološkog fak­ul­te­ta u Beogradu, bio je gos­tujući profesor u Banjaluci i u Srpskom Sa­ra­je­vu, predsednik i član komisija u radu i odbranama doktorata i ma­gis­tarskih radnji u Sa­rajevu i Beogradu, kao i učesnik mnogih naučnih i stručnih skupova u zem­lji i inostranstvu.

Objavio je više od 350 studija, rasprava, ogleda i članaka, i dvadesetak knjiga, a za svoj rad je dobio i mnoge nagrade i priznanja.

Slavko Leovac je bio član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, učestvovao je u osnivanju i razvoju Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i bio njen član, potpredsednik i predsednik jedno vreme, a takođe je bio i osnivač Katedre za opštu književnost pri Filozofskom Fakultetu u Sarajevu.

Od važnih događaja u vezi sa Srbijom na ovaj dan izdvajamo još:

1876. godine poginuo je major Mihailo Ilić;
1895. godine osnovana je Kutlikova crtačka i slikarska škola;
1904. godine održan je Prvi kongres srpskih lekara i prirodnjaka;
1939. godine Jugoslavija je, po izbijanju Drugog svetskog rata, proglasila neutralnost;
1996. godine preminuo je Borivoje Tasovac, pedijatar, pedagog, akademik, upravnik Univerzitetske dečje klinike u Beogradu i nosilac ordena Legije časti;
2003. godine umro je arhitekta i ilustrator Branislav Jovanović.

MK

MK

Fondacija Srpski Legat je osnovana sa ciljem da svojim aktivnostima očuva istoriju, tradiciju i kulturu Srbije i podseti na lepe i svetle trenutke srpske istorije kako bi inspirisali sadašnje i buduće građane Srbije, njihovo dostojanstvo i nacionalne vrednosti koje su vremenom potisnute i delimično zaboravljene.

Detalj sa izložbe
Prethodni članak

Istorijski muzej: Besplatan ulaz na izložbu „Smrt Karađorđa Petrovića”

Podloga - Copy - Copy - Copy (3)
Naredni članak

MISAO DANA