AktuelnostiDa se ne zaboraviZanimljivosti

STEVAN ĆIRIĆ – POLITIČAR KOJI JE NAREDIO DA VIDOVDAN BUDE ŠKOLSKA SLAVA

Rodio se u Sremskim Karlovcima 31. maja 1886. godine. Stevan Ćirić je osnovnu narodnu školu završio 1896. godine, a Srpsku veliku gimnaziju u Novom Sadu 1904. Studirao je filozofiju i istoriju u Beču od 1914. do 1920. godine. Kasnije je bio profesor istorije i geografije u Velikoj gimnaziji u Sremskim Karlovcima (od septembra 1920. do decembra 1929. godine), a potom napušta državnu službu i kao član Radikalne stranke ulazi u politiku.

Banski većnik i predsednik opštine u Sremskim Karlovcima bio je od 1929. godine, pa sve do ulaska u narodnu skupštinu. Za narodnog poslanika staropazovačkog sreza izabran je 1931, a poslanik u gradskoj vladi Novog Sada postaje 1935. godine. Bio je i predsednik narodne skupštine od juna 1935. do januara 1939.

Predvodio je i jugoslovensku delegaciju na nekoliko sastana Interparlamentarne unije, a za člana njenog izvršnog komiteta biran je 1938. i 1939.

Ovaj profesor i političar bio je i član književnog saveta u Matici Srpskoj od 1927, član Upravnog odbora od 1927. do 1932, sekretar Matice srpske 1929, potpredsednik Istorijskog društva Novog Sada od 1934. do 1937. i predsednik Jugoslovenskog šahvskog saveza od 1934. do 1939. Radio je na poboljšanju materijalnog položaja učitelja, ostvaranju novih radnih mesta za profesore u gimnazijama, a zalagao se i za potpunu saradnju sa univerzitetskim vlastima, kao i za depolitizaciju Ministarstva prosvete. Bio je ministar prosvete od 20. decembra 1934. do 19. juna 1935, kao i od 5. februra do 26. avgusta 1939. godine. Stevan Ćirić se bavio aktuelnim školskim, prosvetnim i staleškim – učiteljskim pitanjima, i ostao je upamćen kao „dobar i uviđavan prosvetni starešinaˮ.

Doneo je naređenje 15. maja 1935. godine da se Vidovdan svake godine proslavlja u školama kao praznik narodnog prosvećivanja i da ujedno predstavlja smotru i krunu vanškolskog prosvetno-kulturnog rada.

Naredbom od 5. februara 1935. godine po članu 44 Zakona o narodnim školama nastava mora da se zasniva na načelima koncetracije i aktivnog učešća učenika.

Kao penzionera u Sremskim Karlovcima, u junu 1941. godine uhapsile su ga ustaše. Neko vreme je proveo u logoru Jadovno, a nakon toga je živeo u Beogradu.

Svoj život je okončao u Sremskim Karlovcima 25. juna 1955. godine.

AUTOR: Mariola Pantelić

IZVOR: Istorija revija, Ecoprint d.o.o, Beograd, 2010, str. 3

Sanja Vukovic

Sanja Vukovic

Viktor-Novak-sajt
Prethodni članak

Rođen je istoričar, profesor i akademik Viktor Novak

milutinovic
Naredni članak

Rođen je prvi strelac u istoriji Kupa šampiona Miloš Milutinović