AktuelnostiDa se ne zaboraviZanimljivosti

ŠTA JE BUKVICA IZ „OČITATI (NE)KOME BUKVICU”?

„A jesu li”, kao uzgred pitam, „popunjene bukvice?” „I bukvice i objave”, kaže. „I potpisane već. Samo da sutra predate uniforme i ćebad i voljno”.

Ko se seća ovog odlomka iz romana Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihailovića, možda mu se u prvi mah učinila neobičnom upotreba reči bukvica, koje se većina seti kada „nekome treba da očita bukvicu” – u smislu da nekoga prekori, izgrdi, održi mu lekciju i sl.

Međutim, u kontekstu iz romana u kome Ljuba Vrapče pokušava dan ranije da izađe iz vojske, bukvica ima značenje koje je u Rečniku SANU zabeleženo kao zastarelo, a to je ’vojnička isprava, vojna knjižica, radna ili kakva knjižica’.

A šta predstavlja bukvica iz izraza očitati nekome bukvicu? Mogu se naći tumačenja na internetu koja ovaj izraz povezuju upravo sa značenjem vojnog dokumenta, dakle, očitati nekome pravila ponašanja (kao u vojsci). Međutim, verujemo da je ovaj izraz stariji od toga.

Rečnik SANU kao osnovno značenje bukvice nudi značenje ’azbuka’ (utvrđen red slova) i ispoređenje sa imenicom bukva2 u zastarelom značenju – ’slovo’. Dakle, sada smo već blizu odgovora – očitati nekome bukvicu (azbuku) znači reći mu nešto kako ide po redu, protokolu i sl., ili mu održati slovo, odnosno govor (jedno od značenja reči slovo je upravo govor, beseda). Dakle, održati nekome govor, ali o ispravnom ponašanju, nakon neke greške, propusta i sl.

Bukvica, tj. azbuka, vodi nas do naziva za slovo b u staroslovenskoj azbuci – buki, što je u vezi sa bukvom, po čijoj se kori u stara vremena pisalo.

Prisutne su i različite varijante ovog izraza, umesto bukvice, nekome se može (o)čitati (iščitati) buruntija (tur. pismena naredba, zapovest, prekorna poruka), katavasija (grč. pesma iz kanona), krune i krunice (brojanica, niska čija se zrna prebiraju pri molitvi), Adžikuran (Kuran), Očenaš, litanija (molitva Bogorodici), vakela (pouka sa prebacivanjem, ukor), levita (prigovor, prekor, kritika), predika, propoved, čitulja i sl. Varijantne forme dobro pokazuju da je u pitanju govor, prekor obično zbog narušavanja moralnih načela.

Kao što vidimo, prekoriti nekoga, izgrditi ga, opomenuti ili posavetovati često se dovodi u vezu i sa čitanjem (govorenjem) neke molitve, kao čina koji se sastoji iz određenih etičkih pouka ili skupa pravila.

Slobodan Novokmet

(saradnik na tekstu: Marijana Đukić, Institut za srpski jezika SANU)

 

Izvor: Novokmet 2019: Slobodan Novokmet, „Šta je bukvica iz „očitati (ne)kome bukvicu”?”, u: Jezik oko nas [ur. S. Novokmet, S. Slijepčević Bjelivuk, M. Nikolić], Novi Sad: „Prometej”, str. 115–116.

Sanja Vukovic

Sanja Vukovic

teodorovic
Prethodni članak

Rođen je scenograf Nikola Teodorović

luka
Naredni članak

Umro je novinar Luka Ježina