AktuelnostiDa se ne zaboraviZanimljivosti

Srbi u Dalmaciji: „Srbsko-dalmatinski magazinˮ

Srbsko-dalmatinski magazin bio je najstariji literarni godišnjak koji je u Dalmaciji i Boki izlazio na srpskom jeziku, više od tri i po decenije (1836–1873). Nakon osnivača, dr Božidara Petranovića, uređivali su ga Đorđe Nikolajević i Gerasim Petranović.

„Na početku prošlog vijeka, kad su sazrele prilike, osjećala se potreba za pokretanjem glasila koje će da pribira sve oblike kulturnog blaga i da okuplja domaće intelektualce na zajednički rad narodnog prosvjećivanja. Tu je zamisao uspio prvi da ostvari prvak Srpske narodne stranke dr Božidar (Teodor) Petranović, pokretanjem godišnjeg časopisa koji se u početku nazivao Ljubitelj prosvještenija, pa Srbsko-dalmatinski almanah i, na kraju, Srbsko-dalmatinski magazin.

Prva sveska se pojavila 1836. godine. Tom prilikom Petranović je uputio proglas u kojem, između ostalog, piše:

– Ona ljubav k predragom mi rodu srbskom, koja me k izdaniju Dalmatinskog almanaha za 1836. ljeto pobudila, prinuždava me da isti zabavnik i za iduščij 1837. god sredstvom štamparije na svjet izdam, a obšta blagonaklonost s kojom su ne samo moji patrioti u Dalmaciji, nego i sosjedna braća naša Srbo-Rvati djelce moje primili, rodila je u meni naravnu želju da se u sočinjeniju novog Almanaha takove neocjenime za me ljubovi i povjerenija dostojan pokažem.

Tako je prvi časopis na narodnom jeziku u Dalmaciji bio Srbsko-dalmatinski magazin, a bavio se istorijom, literaturom i naukom.ˮ

Izvor: Boka – zbornik radova iz nauke, kulture i umjetnosti, br. 12, Herceg Novi, 1980, str. 223–242).

Priredila: Istorija srpskog pomorstva (https://www.facebook.com/pomorstvo/)

Sanja Vukovic

Sanja Vukovic

mirkov
Prethodni članak

Umro je inženjer Nikola Mirkov

37392556_1298979390236335_8945822466979135488_n
Naredni članak

ARANĐELOVAC: Izložba „Obrenovići i njihovo dobaˮ (24. jul)