Da se ne zaboraviZanimljivosti

SIMONIDA

Iskopaše ti oči, lepa sliko!
Večeri jedne na kamenoj ploči,
znajući da ga tad ne vidi niko,
Arbanas ti je nožem izbo oči.

Ali dirnuti rukom nije hteo
ni otmeno ti lice, niti usta,
ni zlatnu krunu, ni kraljevski veo,
pod kojim leži kosa tvoja gusta.

I sad u crkvi, na kamenom stubu,
u iskićenom mozaik-odelu,
dok mirno snosiš sudbu svoju grubu,
gledam te tužnu, svečanu, i belu;

I kao zvezde ugašene koje
čoveku ipak šalju svetlost svoju,
te čovek vidi sjaj, oblik, i boju
dalekih zvezda što već ne postoje,

Tako na mene, sa mračnoga zida,
na počađaloj i starinskoj ploči,
sijaju sada, tužna Simonida —
tvoje već davno iskopane oči!

Milan Rakić

Iz Kosovskog ciklusa Rakićevih pesama

Izvor: YOUTUBE

Sanja Vukovic

Sanja Vukovic

Nikola_Karaklajić_1968
Prethodni članak

Umro je šahista i novinar Nikola Karklajić

mira sanjina danas
Naredni članak

Umrla je balerina, koreograf i pedagog Mira Sanjina