Da se ne zaboraviZanimljivosti

S. VINAVER: Kafana je literatura, koja ne laže

Kafana je literatura, koje ne laže. U svim drugim slučajevima života čovek unosi u zajednicu jedan pozajmljeni stav, namenjen samo zajednici. Na paradi, ljudi su naelektrisani presretanjem značajnoga događaja. U hramu oni imituju pobožnost i važnost; na skupovima oni se udaraju jedan o drugog kao valovi i hrvu se da bi dali najviše i najmutnije bolni ili najsvečaniji ton. I u pušionici opijuma čovek je glumac – svome zadovoljstvu.

U kafani nema te polusvesne i hotimične borbe čovečanskih atoma, koji sastavljaju more. Ljudske svesti sudaraju se i odbijaju same po sebi, u nekom stanju slobode, i najzad se obrazuje pravi, ponikao slobodi, stvaralački duh kolektiva: stvarni odnos sila proizveden je prirodnim eksperimentom, nategnutim putem.

Odlomak iz Gromobrana svemira Stanislava Vinavera

Sanja Vukovic

Sanja Vukovic

Sima_Markovic
Prethodni članak

Streljan je matematičar Sima Marković

Stevan_Kragujevic,_Milovan_Djilas,1950
Naredni članak

Umro je političar i disident Milovan Đilas