AktuelnostiLjudiNa današnji dan

Rođen je geolog-paleontolog, profesor i akademik Nikola Pantić

Na današnji dan, 18. decembra 1927. godine u Smederevu je rođen geolog-paleontolog, redovni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i akademik Nikola Pantić. Osnovnu školu i niže razrede gimnazije učio je u Novom Sadu, Somboru, Subotici, Beogradu i Smederevu, a maturirao je posle Drugog svetskog rata u Pančevu. Diplomirao je 1951. godine na geološko-paleontološkoj grupi Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu, i iste godine je izabran za asistenta. Pet godina potom je doktorirao tezom Biostratigrafija fosilnih flora Srbije, posle čega je postao docent, pa 1962. godine vanredni, a potom 1968. godine i redovni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, što je ostao do penzionisanja 1993. godine. Bio je i član SANU, gde je vodio Odbor za paleofloru i paleofaunu i bio član mnogih drugih odbora, saveta i instituta, kao i predsednik projektnog saveta Ministarstva za zaštitu čovekove sredine na proučavanju zaštite prirode, predsednik Saveta Prirodnjačkkog muzeja u Beogradu, predsednik Srpskog geološkog društva i predsednik Saveza geoloških društava Jugoslavije. Na Fakultetu je bio šef Geološkog odseka i rukovodio je radom raznih fakultetskih komisija, smerom za paleobotaniku i smerom za kaustobiolite na poslediplomskim studijama. U poslediplomskoj nastavi bio je angažovan i na Rudarskom fakultetu u Tuzli, kao i na Zagrebačkom sveučilištu. Predavao je u Centru za multidisciplinarne studije u Beogradu i bio gostujući profesor na Pensilvanijskom državnom univerzitetu, kao i na Geološkom institutu Tehničke velike škole u Cirihu. Svoja naučna dostignuća prezentovao je u više od 300 radova objavljenih u zemlji i inostranstvu, a ona su primenu našla u rešavanju mnogih problema u paleobiogeografiji, paleoklimatologiji i rekonstruisanju geološke istorije Alpa i Balkanskog poluostrva. Pantić je bio član Švajcarskog geološkog društva, Američke asocijacije palinologa, Uneskovog nacionalnog komiteta „Čovek i biosfera“, kao i počasni član Paleontološkog društva pri Ukrajinskoj akademiji nauka i počasni član Jugoslovenske inženjerske akademije. Dobitnik je i mnogih priznanja i nagrada, a neka od njegovih najznačajnijih dela su Traktati o jedinstvu, harmoniji i ukrštanju prirodnog i duhovnog, Zapisi iz geološke istorije, kao i redaktura kapitalnog izdanja Sabrana dela Milutina Milankovića u sedam knjiga. Profesor Nikola Pantić preminuo je 21. novembra 2002. godine u Beogradu.

Od važnih događaja vezanih za Srbiju na ovaj dan izdvajamo još:
1845. godine rođen je političar, dugogodišnji predsednik vlade Kraljevine Srbije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, osnivač i vođa Narodne radikalne stranke, Nikola Pašić;
1997. godine umro je sportski novinar Vladan Stojaković;
2006. godine umro je sportski novinar Srđan Knežević.

MK

MK

Fondacija Srpski Legat je osnovana sa ciljem da svojim aktivnostima očuva istoriju, tradiciju i kulturu Srbije i podseti na lepe i svetle trenutke srpske istorije kako bi inspirisali sadašnje i buduće građane Srbije, njihovo dostojanstvo i nacionalne vrednosti koje su vremenom potisnute i delimično zaboravljene.

Jasna Šekarić
Prethodni članak

Rođena je Jasna Šekarić – najbolji strelac XX veka

200px-SvetolikRankovic
Naredni članak

Rođen je pisac Svetolik Ranković