AktuelnostiLjudiNa današnji dan

Rođen je biolog i akademik Siniša Stanković

Na današnji dan, 26. marta 1892. godine u Zaječaru je rođen biolog i akademik Siniša Stanković. Studirao je prirodne nauke na Univerzitetu u Beogradu, a onda je tokom Prvog svetskog rata bio u Dunavskom artiljerijskom puku, pa u gvozdenom puku, te se potom povlačio sa vojskom preko Ohridskog jezera do Soluna, odakle je sa grupom đaka stigao do Francuske. U Grenoblu je završio studije, nakon čega je i doktorirao, te je 1934. godine postao redovni profesor Univerziteta u Beogradu. Za vreme Drugog svetskog rata bio je član Glavnog Narodnooslobodilačkog odbora, a većinu vremena je proveo zatvoren u logoru na Banjici, odakle je uspeo da pobegne pred kraj rata. Posle okupacije bio je predsednik Narodnooslobodilačkog fronta Beograda, ASNOS-a i predsednik Prezidijuma Narodne skupštine Srbije, a uspešno je zastupao i interese Jugoslavije na međunarodnim konferencijama i radio na obnavljanju naučne delatnosti kod nas. Bio je član SANU, predsednik Saveta akademije SFRJ, direktor Biološkog instituta Srbije i osnivač Instituta za ekologiju i biogeografiju SANU. U svom naučnom radu bavio se mnogim biološkim disciplinama i bio jedan od utemeljivača ekološkog pravca, a znatno je doprineo i poboljšanju nastave uvođenjem citologije, embriologije, dinamike razvića i uporedne anatomije, kao i usavršavanju kadrova uvođenjem poslediplomskih studija iz ekologije, genetike i biologije razvića. Bavio se i proučavanjem živih bića u jezerima, ali i u drugim slatkim vodama, kao i problemima biogeografije, a njegovi najznačajniji radovi nastali su na osnovu ispitivanja života u Ohridskom jezeru. Pored velikog broja naučnih radova napisao je i nekoliko univerzitetskih udžbenika, bio je dobitnik Sedmojulske nagrade, Nagrade AVNOJ-a i drugih domaćih i inostranih priznanja, kao i dopisni član Akademije u Nansiju i Masarikove akademije u Pragu. Siniša Stanković je umro 24. februara 1974. godine u Beogradu, a danas se pored ulica u nekim gradovima naše zemlje i Instituta za biološka istraživanja, po ovom naučniku naziva i jedna endemska vrsta lažne škorpije koja živi samo u Srbiji.

Od važnih događaja vezanih za Srbiju na ovaj dan izdvajamo još:
1984. godine izvršio je samoubistvo književnik i akademik Branko Ćopić;
1993. godine umro je glumac Taško Načić.

Print Friendly, PDF & Email
MK

MK

Fondacija Srpski Legat je osnovana sa ciljem da svojim aktivnostima očuva istoriju, tradiciju i kulturu Srbije i podseti na lepe i svetle trenutke srpske istorije kako bi inspirisali sadašnje i buduće građane Srbije, njihovo dostojanstvo i nacionalne vrednosti koje su vremenom potisnute i delimično zaboravljene.

stojan simic
Prethodni članak

Rođen je političar i ustavobranitelj Stojan Simić

27.mart
Naredni članak

Puč i demonstracije koje su dovele do početka Drugog svetskog rata u našoj zemlji