Да се не заборавиЗанимљивости

Први знак српске државности

Златни печат кнеза Стројимира Властимировића остао је као један од оскудних трагова о постојању овог властелина из прве српске владарске династије. Међутим, овај предмет има далеко већи значај.

Извесно да је печат настао крајем IX века, највероватније у Солуну или Цариграду, као дело неког царског ромејског (византијског) златара. На печату стоји двоструки (патријаршијски) крст по средини, а око њега натпис: Κ(ύρι)Е ВОΙΘ СТРОНМΙР (грч. Господе, помози Стројимиру).

Стројимиров печат представља најстарији материјални доказ о владарима српске државе пре Немањића. Нарочито је значајан јер показује развијеност правне и државотворне свести српског народа у средњем веку.

Било је потребно безмало 1.000 година да се печат поново пронађе и врате у посед српске државе. Наиме, кнежев печат се налазио у приватном власништву до 2006. године, када га је Министарство културе Србије откупило на једној аукцији у Минхену, за 20.000 евра. Постојало је интересовање и бугарских власти за куповину печата, али се у српским рукама нашао заслугама тадашњег министра Драгана Којадиновића, Николe Марковићa, вицеконзула Србије у Минхену и покојног археолога Ђорђа Јанковића, управника Катедре за средњовековну археологију Филозофског факултета Универзитета у Београду.

Ромејски цар Константин VII Порфирогенит само успутно помиње кнеза Стројимира у свом спису De administrando imperio (О управљању царством), где у одељку О Србима и земљама у којима станују бележи да се Стројимир налазио у Бугарској. Иако је реч о једином писаном извору о животу кнеза Стројимира, неоспорно се говори о српском племићу.

Пише: Филип Пејковић

Sanja Vukovic

Sanja Vukovic

25.maj
Претходни чланак

Отворен је центар за спорт и рекреацију „25.мајˮ

Фото: Википедија
Наредни чланак

„ВИНАВЕРИЈАДЕˮ СТАНИСЛАВА ВИНАВЕРА