Ova strateška oblast odnosi se na edukaciju o potencijalima opština u Srbiji.

Zašto se bavimo ovim problemom? Svaka od 150 opština Srbije ima svoj udeo u privrednom i društvenom razvoju Srbije. Nažalost, javnost nije upoznata kojim sve bogatstvima i kakvim potencijalima raspolaže naša zemlja. Svaka opština ima svoja specifična obeležja istorijska, kulturološka, geografska, etnografska, demografska, privredna itd… Te specifičnosti nisu umrežene u dovoljnoj meri, a one su pravi izvor pokretačke snage za privredni i društveni razvoj.

Šta želimo da postignemo? Fondacija Srpski legat ima za cilj da promoviše potencijale opština, kako bismo izazvali ponos građana tih opština na sredinu u kojoj žive, inicijativu da daju svoj doprinos razvoju njihovih opšina u sadašnjosti i da upoznamo građane drugih opština sa time čime sve raspolažemo i koje sve mogućnosti imamo za razvoj. Svaka od opština ima svoje svetle primere u istoriji kada je maksimalno ostvarivala svoj potencijal. Želimo da ukažemo na taj potencijal i da podsećanjem na sve snage i mogućnosti koje ima svaka opština pospešimo njihov razvoj sada i saradnju opština na različitim projektima.

Kako planiramo da to postignemo? Sumiranjem podataka istorijskih, geografskih, demografskih, kulturoloških, etnografskih, privrednih i svih ostalih interesantnih činjenica o opštinama i prezentovanjem na jedan primamljiv, interesantan način želimo da podsetimo i ukažemo na potencijale. Kompleksnost prikupljanja i obrade podataka podrazumeva saradnju sa različitim institucijama: Zavod za statistiku Srbije, muzeji, arhive gradova, lokalna uprava, kompanije i pojedinci. Posebna pažnja će biti posvećena prezentaciji podataka.

Programi / projekti koje planiramo u ovoj oblasti:

  1. Promotivni panoi opština. U svakoj opštini će biti kreirani panoi sa interesantnim činjenicama o opštini.
  2. Prezentacija opština. Panoi sa interesantnim činjenicama će biti izloženi i u drugim opštinama kako bi se i građani drugih opština upoznali sa interesantnim činjenicama.
  3. Prezentacija opština na veb sajtu fondacije Srpski legat.
  4. Promocija interesantnih činjenica o opštinama kroz druge digitalne kanale komunikacije kao što su: portal Legata, Fejsbuk, Tviter i drugi.
  5. Promocija prezentacija kroz „klasičneˮ medije kao što su: televizija, radio, dnevne novine i drugo.

Fondacija Srpski legat

 

Print Friendly, PDF & Email