Ова стратешка област односи се на едукацију о потенцијалима општина у Србији.

Зашто се бавимо овим проблемом? Свака од 150 општина Србије има свој удео у привредном и друштвеном просперитету Србије. Нажалост, јавност није упозната којим све богатствима располаже Србија и каквим потенцијалима располажемо. Свака општина има своја специфична обележја историјска, културолошка, географска, етнографска, демографска, привредна, и остала обележја. Те специфичности се не комуницирају у правој мери, а те специфичности су прави извор покретачке снаге ка просперитету и привредном и друштвеном.

Шта желимо да постигнемо? Фондација Српски Легат има за циљ да промовише потенцијале општина како бисмо инспирисали понос грађана тих општина на средину у којој живе, иницијативу да дају свој допринос развоју сада и да упознамо грађане других општина са тиме чиме све располажемо и које све могућности имамо за развој. Свака од општина има своје светле примере у историји када је остваривала свој потенцијал. Желимо да укажемо на тај потенцијал и да подсећањем на све снаге и могућности које има свака општина поспешимо развој општина сада и сарадњу општина на различитим пројектима.

Како планирамо да то постигнемо? Сумирањем података историјских, географских, демографских, културолошких, етнографских, привредних и свих осталих интересантних чињеница о општинама и презентовањем на један примамљив, интересантан начин желимо да подсетимо и укажемо на потенцијале. Комплексност прикупљања и обраде података подразумева сарадњу са различитим институцијама: Завод за статистику Србије, музеји, архиве градова, локална управа, компаније и појединци. Посебна пажња ће бити посвећена презентацији података.

Програми/пројекти које планирамо у овој области:

1. Промотивни панои општина. У свакој општини ће бити креирани панои са интересантним чињеницама о општини.

2. Презентација општина. Панои са интересантним чињеницама ће бити изложени и у другим општинама како би се и грађани других општина упознали са интересантним чињеницама.

3. Презентација општина на wеб сајту Фондације Српски Легат.

4. Промоција интересантних чињеница о општинама кроз друге дигиталне канале комуникације као што су: Facebook, Twitter и други.

5. Промоција презентација кроз „класичне„ медије као што су: Телевизија, Радио, дневне новине и друго.