Ова стратешка област односи се на едукацију о потенцијалима општина у Србији.

Зашто се бавимо овим проблемом? Свака од 150 општина Србије има свој удео у привредном и друштвеном развоју Србије. Нажалост, јавност није упозната којим све богатствима и каквим потенцијалима располаже наша земља. Свака општина има своја специфична обележја историјска, културолошка, географска, етнографска, демографска, привредна итд… Те специфичности нису умрежене у довољној мери, а оне су прави извор покретачке снаге за привредни и друштвени развој.

Шта желимо да постигнемо? Фондација Српски легат има за циљ да промовише потенцијале општина, како бисмо изазвали понос грађана тих општина на средину у којој живе, иницијативу да дају свој допринос развоју њихових опшина у садашњости и да упознамо грађане других општина са тиме чиме све располажемо и које све могућности имамо за развој. Свака од општина има своје светле примере у историји када је максимално остваривала свој потенцијал. Желимо да укажемо на тај потенцијал и да подсећањем на све снаге и могућности које има свака општина поспешимо њихов развој сада и сарадњу општина на различитим пројектима.

Како планирамо да то постигнемо? Сумирањем података историјских, географских, демографских, културолошких, етнографских, привредних и свих осталих интересантних чињеница о општинама и презентовањем на један примамљив, интересантан начин желимо да подсетимо и укажемо на потенцијале. Комплексност прикупљања и обраде података подразумева сарадњу са различитим институцијама: Завод за статистику Србије, музеји, архиве градова, локална управа, компаније и појединци. Посебна пажња ће бити посвећена презентацији података.

Програми / пројекти које планирамо у овој области:

  1. Промотивни панои општина. У свакој општини ће бити креирани панои са интересантним чињеницама о општини.
  2. Презентација општина. Панои са интересантним чињеницама ће бити изложени и у другим општинама како би се и грађани других општина упознали са интересантним чињеницама.
  3. Презентација општина на веб сајту фондације Српски легат.
  4. Промоција интересантних чињеница о општинама кроз друге дигиталне канале комуникације као што су: портал Легата, Фејсбук, Твитер и други.
  5. Промоција презентација кроз „класичнеˮ медије као што су: телевизија, радио, дневне новине и друго.

Фондација Српски легат

 

Print Friendly, PDF & Email