Ова стратешка област односи се на „мобилизацијуˮ институција, удружења и појединаца на културно-историјску размену знања и подстицање заната и производње у вези са традицијом ради подизања свести и обједињавања ресурса у овим областима

Зашто се бавимо овим проблемом? Свака од 150 општина Србије има свој удео у привредном и друштвеном развоју Србије. Нажалост, сарадња и комуникација међу институцијама, удружењима, занатлијама, пољопривредним домаћинствима и јавношћу (грађанима) није довољно добра. Самим тим сви су окренути искључиво сами себи и држави као централном регулаторном и финансијском органу. Рад у области културе и историјског истраживања занемарљив је према потенцијалу који Србија са својом културом, историјом и артефактима располаже. Свака општина има своје институције и удружења која се баве историјом, културом етнографијом, демографијом, привредом и осталим областима друштвених обележја. Те институције на локалу и јесу прави извор покретачке снаге ка привредном и друштвеном развоју. Такође, имамо и појединце као носиоце драгоцених знања, али који су, као и сви ми, животним веком ограничени па често своја знања не пренесу новим покољењима.

Шта желимо да постигнемо? Фондација Српски легат жели да мобилизује и обједини ресурсе унутар општина на територији Србије. Заједничким радом културно-историјских и образовних институција, укључујући и удружења и знања појединаца, могуће је направити велике помаке у научно-истраживачком раду и привредном расту општинȃ и самим тим освестити и мотивисати како запослене, тако и друштво да развија своју културу и традиционалне производе. Обједињавањем снаге и могућности које има свака општина желимо да поспешимо развој општинȃ, сарадњу свих учесника и пренесемо друштву позитивна искуства и потребна знања за све који желе да се баве оваквим радом.

Како планирамо да то постигнемо? Фондација Српски легат жели да креира платформу која би објединила ресурсе унутар општина на територији Србије (обједињавајући културно-историјске институције, удружења, занатлије, пољопривредна домаћинства и појединце) дајући им инструмент за комуникацију и у исто време организујући конференције, семинаре и повезивање са другим државним и међународним институцијама, које могу бити корисне за реализацију општег циља. Самим тим могуће је створити финансијску, технолошку, правну и методолошку платформу, кроз које је могуће реализовати интересе који су формирани унутар пројеката.

Програми / пројекти које планирамо у овој области:

  1. Веб портал Српски легат.
  2. Клуб Српски легат, где ће интересне групе моћи да размењују искуства
  3. Формирање комитета на специјализоване теме
  4. Тематске вечери
  5. Конференције
  6. Промоција тематских делатности ради информисања становника где се могу обратити за изабрану тему.

Фондација Српски легат

Print Friendly, PDF & Email