Ова стратешка област односи се на „мобилизацију“ институција, удружења и појединаца на културно-историјску размену знања и подстицање заната и производње традиционалних производа ради подизања свести и обједињавања ресурса у овим областима

Зашто се бавимо овим проблемом? Свака од 150 општина Србије има свој удео у привредном и друштвеном просперитету Србије. Нажалост, сарадња и комуникација међу институцијама, удружењима, занатлијама, пољопривредним домаћинствима и јавношћу(грађанима) није велика и самим тим сви су окренути искључиво сами себи и држави као централном регулаторном и финансијском органу. Рад у области културе и историјског истраживања је занемарљив према потенцијалу који Србија са својом културом, историјом и артефактима располаже. Свака општина има своје институције и удружења које се баве историјом, културом етнографијом, демографијом, привредом и осталим областима друштвених обележја. Такође имамо појединце који су носиоци знања који су својим животним веком ограничени и често своја знања не пренесу новим покољењима. Те институције на локалу и јесу прави извор покретачке снаге ка привредном и друштвеном просперитету.

Шта желимо да постигнемо? Фондација Српски Легат жели да мобилизује и обједини ресурсе унутар општина на територији Србије. Заједничким радом културно-историјски, образовних институција укључујући и удружења и знања појединаца могу ће је направити велике помаке у научно-истраживачком раду и привредном расту општине и самим тим освестити и мотивисати како запослене, тако и друштво да развија своју културу и традиционалне производе. Обједињавањем снаге и могућности које има свака општина желимо да поспешимо развој општина и сарадњу свих учесника и пренесемо друштву позитивна искуства и потребна знања за све који желе тиме да се баве.

Како планирамо да то постигнемо? Фондација Српски Легат жели да креира платформу која би објединила ресурсе унутар општина на територији Србије(обједињавајући културно-историјске институције, удружења, занатлије, пољопривредна домаћинства и појединце) дајући им инструмент за комуникацију и у исто време организујући конференције, семинаре и повезивањем са другим државним и међународним институцијама које могу да буду корисне ради реализовања општег циља. Тиме самим могуће је омогућити финансијску, технолошку, правну и методолошку платформу кроз које је могуће реализовати интересе који су формирани унутар пројеката.

Програми/пројекти које планирамо у овој области:

1. Wеб портал „Српски Легат“.

2. Клуб Српски Легат где ће интересне групе моћи да размењују искуства

3. Формирање комитета на специјализоване теме

4. Тематске вечери

5. Конференције

6. Промоција тематских делатности ради информисаности становништва где могу да се обрате за опредељену тематику.