Ova strateška oblast ima za cilj da podstakne ljude koji su doprineli srpskoj kulturi, umetnosti, nauci i sportu i da sačuvamo uspomenu na njihov život i rad.

Zašto se bavimo ovim problemom? U prethodnih dvadesetak godina svedoci smo vladavine uvoznih instant sadržaja sumnjivog kvaliteta u svakom smislu i potiskivanja pravih pozitivnih, tradicionalnih, ljudskih i porodičnih. Podsećanjem i promovisanjem rada ljudi koji su svojim svakodnevnim životom uneli pozitivan uticaj na kulturu, umetnost, nauku i sport Srbije želimo da podsetimo na značaj rada svakog pojedinca. Na taj način želimo da ih sačuvamo od zaborava i prenesemo poruku da društvo pamti i ceni takve doprinose svom razvoju.

Šta želimo da postignemo? Cilj fondacije Srpski legat je da isticanjem pozitivnih primera pojedinaca inspirišemo sadašnje i buduće generacije našeg naroda na akciju, da svako od nas da svoj doprinos razvoju Srbije u domenu svog rada i da svojim načinom življenja i ponašanja svako od nas stvara sliku o Srbiji u svetu.

Kako planiramo da to postignemo? Uticanje na svest je dugoročan proces i Fondacija je svesna da je isticanje pozitivnih primera samo jedan od načina da pospešimo proces preuzimanja odgovornosti svakog pojedinca za razvoj društva. Medijskom kampanjom kroz izdavačke projekte i produkciju dokumentarnih filmova želimo da sačuvamo uspomenu na izuzetne ljude i da inspirišemo građane podsećajući ih na to šta su srpski velikani pružili kako našoj zemlji, tako i svetu.

Programi / projekti koje planiramo u ovoj oblasti:

  1. Serijal knjiga i dokumentarnih filmova o ličnostima koje su obeležile srpsku kulturu, umetnost, nauku i sport. Knjige i dokumentarni filmovi koncipirani su tako što su intervjuisane ličnosti koje su blisko poznavale velikane. Oni opisuju živote naših velikana iz perspektive nekoga na koga su te ličnosti uticale svojim primerom. Želimo da prikažemo velike umetnike, naučnike, sportiste, ljude koji su obeležili određeni deo srpske baštine, a na način koji je blizak svakom građaninu naše zemlje.

Fondacija Srpski legat

TRAGOVIMA VELIKANA – prva svedočanstva

Print Friendly, PDF & Email