Ova strateška oblast odnosi se na unapređenje znanja najmlađih generacija o istoriji i kulturi Srba i posvećena je razvijanju pozitivnih vrednosti u duhu srpske tradicije.

Zašto se bavimo ovim problemom? Usled promena nastalih tokom tranzicije devedesetih godina došlo je do pogoršanja stanja u kulturi i, nažalost, svedoci smo vladavine uvoza instant proizvoda, koji se ne mogu tako nazvati, ali spadaju u sadržaje kojima se degradira kultura i promovišu negativni modeli vrednosti, preko kojih se najmlađima prezentuju nasilje, nerad i nemoral, kao ispravni oblici ponašanja, a sve u cilju povećanja profita, zaboravljajući svesno da to nije u duhu sa srpskom tradicijom i kulturom, i da to nisu vrednosti kojima se ponosi razvijeno društvo. Mladi, kao individue sa neformiranim sistemom vrednosti, najviše su izloženi štetnom uticaju. Posledica ovakvog stanja u kulturi i društvu u Srbiji je sve veći broj mladih ljudi nespremnih da preuzmu odgovornost za svoj život i činjenica da nisu svesni sopstvenog uticaja na stanje u društvu. Izvesno je da su prethodne decenije donele sa sobom kontinuiranu degradaciju sistema vrednosti, kao i zapanjujući nedostatak odgovornosti, na ličnom, porodičnom, nacionalnom i državnom nivou. Tradicionalne srpske vrednosti su tolerantnost, briga za bližnjega, poštovanje starijih, poštovanje tradicije, nadogradnja postojećih dostignuća, promocija naših dostignuća pred drugim narodima i državama.

Šta želimo da postignemo? Cilj Fondacije je da unapredimo odrastanje najmlađih kroz promovisanje pravih pozitivnih vrednosti i da na taj način poboljšamo uslove života mladih u Srbiji.

Kako planiramo da to postignemo? Edukacija i uticaj na sistem vrednosti je dugoročan proces i Fondacija je svesna da pristup ovom problemu iziskuje široku platformu. U skladu sa svojim mogućnstima i sistemom vrednosti, Fondacija će svojim doprinosom učiniti sve da ova tema dobije pravo mesto u javnosti i uključivaće programe koji će se realizovati u saradnji sa kompanijama, medijske kampanje, programe koji podrazumevaju podršku obrazovnim ustanovama, formalnim i neformalnim udruženjima mladih u Srbiji.

Programi / projekti koji su u toku u ovoj oblasti:

  1. „Srpske poslovice za decuˮ je prva od serije knjiga za decu uzrasta 5–9 godina. Ova serija kroz formu stripa, na zabavan i interaktivan način, upoznaje najmlađe sa mudrošću srpskog naroda.

Fondacija Srpski legat

Print Friendly, PDF & Email