Ова стратешка област односи се на унапређење знања најмлађих генерација о историји и култури Србије и посвећена је развијању позитивних вредности у духу српске традиције.

Зашто се бавимо овим проблемом? Услед промена насталих током транзиције 90-их година дошло је до погоршања стања у култури и нажалост, сведоци смо владавине увоза инстант производа који се не могу назвати тако али номинално спадају у садржаје којима се деградира култура и промовишу модели вредности који нису, где се најмлађима презентирају насиље, нерад и неморал као исправни, све у циљу повећања профита, заборављајући свесно да то није у духу са српском традицијом и културом, и да то нису вредности којима се поноси развијено друштво. Млади, као индивидуе са неформираним системом вредности су највише изложени штетном утицају, и последица оваквог стања у култури и друштву у Србији је све већи број младих људи неспремних да преузму одговорност за свој живот и нису свесни сопственог утицаја на стање у друштву. Извесно је да су претходне деценије донеле са собом континуирану деградацију система вредности, као и запањујући недостатак одговорности, на личном, породичном, националном и државном нивоу. Традиционалне српске вредности су толерантност, брига за ближњега, поштовање старијих, поштовање традиције, надоградња постојећих достигнућа, промоција наших достигнућа пред другим народима и државама.

Шта желимо да постигнемо? Циљ Фондације је да унапредимо одрастање најмлађих кроз промовисање правих позитивних вредности и да на тај начин побољшамо услове живота младих у Србији.

Како планирамо да то постигнемо? Едукација и утицај на систем вредности је дугорочан процес и Фондација је свесна да приступ овом проблему изискује широку платформу. У складу са својим вредностима Фондација ће својим доприносом учинити све да ова тема добије право место у јавности и укључиваће програме који ће се реализовати у сарадњи са компанијама, медијске кампање, програме који подразумевају подршку образовним установама, формалним и неформалним удружењима младих у Србији.

Програми/пројекти који су у току у овој области:

1. Српске пословице за децу је комплет књига за децу узраста од 5 до 9 година, који кроз форму стрипа, на забаван и интерактиван начин упознаје најмлађе са мудрошћу српског народа.