Ова стратешка област односи се на унапређење знања најмлађих генерација о историји и култури Срба и посвећена је развијању позитивних вредности у духу српске традиције.

Зашто се бавимо овим проблемом? Услед промена насталих током транзиције деведесетих година дошло је до погоршања стања у култури и, нажалост, сведоци смо владавине увоза инстант производа, који се не могу тако назвати, али спадају у садржаје којима се деградира култура и промовишу негативни модели вредности, преко којих се најмлађима презентују насиље, нерад и неморал, као исправни облици понашања, а све у циљу повећања профита, заборављајући свесно да то није у духу са српском традицијом и културом, и да то нису вредности којима се поноси развијено друштво. Млади, као индивидуе са неформираним системом вредности, највише су изложени штетном утицају. Последица оваквог стања у култури и друштву у Србији је све већи број младих људи неспремних да преузму одговорност за свој живот и чињеница да нису свесни сопственог утицаја на стање у друштву. Извесно је да су претходне деценије донеле са собом континуирану деградацију система вредности, као и запањујући недостатак одговорности, на личном, породичном, националном и државном нивоу. Традиционалне српске вредности су толерантност, брига за ближњега, поштовање старијих, поштовање традиције, надоградња постојећих достигнућа, промоција наших достигнућа пред другим народима и државама.

Шта желимо да постигнемо? Циљ Фондације је да унапредимо одрастање најмлађих кроз промовисање правих позитивних вредности и да на тај начин побољшамо услове живота младих у Србији.

Како планирамо да то постигнемо? Едукација и утицај на систем вредности је дугорочан процес и Фондација је свесна да приступ овом проблему изискује широку платформу. У складу са својим могућнстима и системом вредности, Фондација ће својим доприносом учинити све да ова тема добије право место у јавности и укључиваће програме који ће се реализовати у сарадњи са компанијама, медијске кампање, програме који подразумевају подршку образовним установама, формалним и неформалним удружењима младих у Србији.

Програми / пројекти који су у току у овој области:

  1. „Српске пословице за децуˮ је прва од серије књига за децу узраста 5–9 година. Oва серија кроз форму стрипа, на забаван и интерактиван начин, упознаје најмлађе са мудрошћу српског народа.

Фондација Српски легат

Print Friendly, PDF & Email