Ова стратешка област односи се на прикупљање занимљивих историјских електронских артифаката, фотографија и чланака сачуваних од стране грађана.

Зашто се бавимо овим проблемом? Историја као друштвена и хуманистичка наука се бави проучавањем људске прошлости на основу поузданих доказа до којих се долази проучавањем историјских извора. Праву историју народа чине приче појединаца и њихова перспектива и доживљај историје. Много историјских чињеница је сачувано у породичним албумима и причама старијих чланова породице. Најчешће су то праве приче о нашој историји које покрећу емоцију. А емоција је највећи мотиватор у животу сваког појединца и друштва.

Шта желимо да постигнемо? Фондација Српски Легат има за циљ да сачува од заборава ту врсту историјских чињеница, које се ретко презентују, а најбоље подсећају на националне вредности. Само човек који је поносан на историју свог народа може бити и грађанин света који поштује друге народе и њихову историју и културу. Изградња свести о себи дозвољава толеранцију и прихватање других у најпозитивнијем смислу.

Како планирамо да то постигнемо? Формирањем електронске архиве којој може приступити сваки грађанин, да садржајима из својих породичних албума и причањем историје своје породице обогати чињенице о историји нашег народа и народа који су живели и живе у Србији. Желимо да покренемо грађане да испричају своју историју и историју својих породица али и историју српске дијаспоре и историју породица свих народа који су живели и живе на територији Србије и/или себе сматрају Србима.

Програми/пројекти које планирамо у овој области:

1. WЕБ портал „Да се не заборави“. Електронска архива артифаката сакупљених од стране грађана.

2. Сајт Српски Легат и колумна са културно-историјским чланцима.

3. Каталог/речници српске традиције, културе, језика и историје