Улога Фондације Српски Легат

Фондација Српски Легат је основана са циљем да својим активностима очува историју, традицију и културу Србије и подсети на лепе и светле тренутке српске историје како би инспирисали садашње и будуће грађане Србије и вратили достојанство и националне вредности које су временом потиснуте и делимично заборављене.

Својим радом и примером Српски Легат жели да створи покрет који ће вратити вредност и свест о историји, традицији, куллтури, књижевности, уметности и другим аспектима српског наслеђа народу, односно да прикаже животе људи који су је градили и животе људи који настављају у истом духу то да раде и да кроз приказ историје Србије укаже на потенцијал Србије данас.

Верујемо да подизањем свести о вредности српског наслеђа и чувањем националних вредности, сваки појединац који живи у Србији данас, може допринети развоју Србије на свој јединствени начин и да уједињењи напори доводе до Србије у каквој желимо да живимо и радимо.

Важно је познавати своје корене и још важније је имати правилне узоре који су нам оставили данашњицу у завештање надајући се да ћемо следити исти пут и стварати још боље сутра не заборављајући да нас наши преци и наша дела чине оним што јесмо. Српски Легат жели својим радом да оживи свест идеје „бити човек“ и доприноса појединца добробити народа и државе.

Стратешке области

Стратешки план предвиђа пет главних стратешких области рада:

1. Српски великани. Упознавање са животом и радом људи који су допринели развоју српске културе, науке и спорта

2. Легат за децу. Едукација младих генерација о српској историји и култури на савремен и забаван начин

3. Упознај своје порекло. Упознавање обележја и потенцијала Србије по општинама

4. Да се не заборави. Прикупљање занимљивих историјских електронских артифаката, фотографија и чланака сачуваних од стране грађана.

5. Удружење Српски Легат. Обједињавање и умрежавање свих учесника у процесу оживљавања културног, историјског и традиционог наслеђа са циљем реанимације традиционалних вредности, производа и заната.

Српски великани

Ова стратешка област има за циљ да афирмише људе који су допринели српској култури, уметности, науци и спорту и да сачувамо успомену на њихов живот и рад.

Зашто се бавимо овим проблемом? У претходних двадесетак година сведоци смо владавине увозних инстант садржаја сумњивог квалитета у сваком смислу и потискивања правих позитивних, традиционалних, људских и породичних вредности и квалитета из свакодневног живота грађана Србије. Подсећање и промовисање рада људи који су својим свакодневним животом вршили позитиван утицај на културу, уметност, науку и спорт Србије желимо да подсетимо на значај рада сваког појединца. На тај начин желимо да сачувамо од заборава и пренесемо поруку да друштво памти и цени такве доприносе свом развоју.

Шта желимо да постигнемо? Циљ Фондације Српски Легат је да истицањем позитивних примера појединаца инспиришемо садашње и будуће генерације грађана Србије на акцију, да свако од нас да свој допринос развоју Србије у домену свог рада и да својим начином живљења и понашања свако од нас ствара слику о Србији у свету.

Како планирамо да то постигнемо? Утицање на свест је дугорочан процес и Фондација је свесна да је истицање позитивних примера само један од начина да поспешимо процес преузимања одговорности сваког појединца за развој друштва. Медијском кампањом кроз издавачке пројекте и продукцију документарних филмова желимо да сачувамо успомену на изузетне људе и да инспиришемо грађане подсећајући их на то шта су српски великани пружили Србији и свету.

Програми/пројекти које планирамо у овој области:

1. Серијал књига и документарних филмова о личностима које су обележиле српску културу, уметност, науку и спорт. Књиге и документарни филмови су конципирани тако што су интервјуисане личности које су блиско познавале великане и које описују животе српски великана из перспективе некога на кога су утицале својим примером, желимо да прикажемо велике уметнике, научнике, спортисте, људе који су обележили одређени период српске баштине на начин који је близак сваком грађанину Србије. У припреми је тренутно књига и документарни филм о глумици Радмили Савићевић. Почета паралелно још два пројекта која ће бити накнадно најављена.

ТРАГОВИМА ВЕЛИКАНА – прва сведочанства

Легат за децу

Ова стратешка област односи се на унапређење знања најмлађих генерација о историји и култури Србије и посвећена је развијању позитивних вредности у духу српске традиције.

Зашто се бавимо овим проблемом? Услед промена насталих током транзиције 90-их година дошло је до погоршања стања у култури и нажалост, сведоци смо владавине увоза инстант производа који се не могу назвати тако али номинално спадају у садржаје којима се деградира култура и промовишу модели вредности који нису, где се најмлађима презентирају насиље, нерад и неморал као исправни, све у циљу повећања профита, заборављајући свесно да то није у духу са српском традицијом и културом, и да то нису вредности којима се поноси развијено друштво. Млади, као индивидуе са неформираним системом вредности су највише изложени штетном утицају, и последица оваквог стања у култури и друштву у Србији је све већи број младих људи неспремних да преузму одговорност за свој живот и нису свесни сопственог утицаја на стање у друштву. Извесно је да су претходне деценије донеле са собом континуирану деградацију система вредности, као и запањујући недостатак одговорности, на личном, породичном, националном и државном нивоу. Традиционалне српске вредности су толерантност, брига за ближњега, поштовање старијих, поштовање традиције, надоградња постојећих достигнућа, промоција наших достигнућа пред другим народима и државама.

Шта желимо да постигнемо? Циљ Фондације је да унапредимо одрастање најмлађих кроз промовисање правих позитивних вредности и да на тај начин побољшамо услове живота младих у Србији.

Како планирамо да то постигнемо? Едукација и утицај на систем вредности је дугорочан процес и Фондација је свесна да приступ овом проблему изискује широку платформу. У складу са својим вредностима Фондација ће својим доприносом учинити све да ова тема добије право место у јавности и укључиваће програме који ће се реализовати у сарадњи са компанијама, медијске кампање, програме који подразумевају подршку образовним установама, формалним и неформалним удружењима младих у Србији.

Програми/пројекти који су у току у овој области:

1. Српске пословице за децу је комплет књига за децу узраста од 5 до 9 година, који кроз форму стрипа, на забаван и интерактиван начин упознаје најмлађе са мудрошћу српског народа.

Упознај своје порекло

Ова стратешка област односи се на едукацију о потенцијалима општина у Србији.

Зашто се бавимо овим проблемом? Свака од 150 општина Србије има свој удео у привредном и друштвеном просперитету Србије. Нажалост, јавност није упозната којим све богатствима располаже Србија и каквим потенцијалима располажемо. Свака општина има своја специфична обележја историјска, културолошка, географска, етнографска, демографска, привредна, и остала обележја. Те специфичности се не комуницирају у правој мери, а те специфичности су прави извор покретачке снаге ка просперитету и привредном и друштвеном.

Шта желимо да постигнемо? Фондација Српски Легат има за циљ да промовише потенцијале општина како бисмо инспирисали понос грађана тих општина на средину у којој живе, иницијативу да дају свој допринос развоју сада и да упознамо грађане других општина са тиме чиме све располажемо и које све могућности имамо за развој. Свака од општина има своје светле примере у историји када је остваривала свој потенцијал. Желимо да укажемо на тај потенцијал и да подсећањем на све снаге и могућности које има свака општина поспешимо развој општина сада и сарадњу општина на различитим пројектима.

Како планирамо да то постигнемо? Сумирањем података историјских, географских, демографских, културолошких, етнографских, привредних и свих осталих интересантних чињеница о општинама и презентовањем на један примамљив, интересантан начин желимо да подсетимо и укажемо на потенцијале. Комплексност прикупљања и обраде података подразумева сарадњу са различитим институцијама: Завод за статистику Србије, музеји, архиве градова, локална управа, компаније и појединци. Посебна пажња ће бити посвећена презентацији података.

Програми/пројекти које планирамо у овој области:

1. Промотивни панои општина. У свакој општини ће бити креирани панои са интересантним чињеницама о општини.

2. Презентација општина. Панои са интересантним чињеницама ће бити изложени и у другим општинама како би се и грађани других општина упознали са интересантним чињеницама.

3. Презентација општина на wеб сајту Фондације Српски Легат.

4. Промоција интересантних чињеница о општинама кроз друге дигиталне канале комуникације као што су: Фацебоок, Тwиттер и други.

5. Промоција презентација кроз „класичне„ медије као што су: Телевизија, Радио, дневне новине и друго.

Да се не заборави

Ова стратешка област односи се на прикупљање занимљивих историјских електронских артифаката, фотографија и чланака сачуваних од стране грађана.

Зашто се бавимо овим проблемом? Историја као друштвена и хуманистичка наука се бави проучавањем људске прошлости на основу поузданих доказа до којих се долази проучавањем историјских извора. Праву историју народа чине приче појединаца и њихова перспектива и доживљај историје. Много историјских чињеница је сачувано у породичним албумима и причама старијих чланова породице. Најчешће су то праве приче о нашој историји које покрећу емоцију. А емоција је највећи мотиватор у животу сваког појединца и друштва.

Шта желимо да постигнемо? Фондација Српски Легат има за циљ да сачува од заборава ту врсту историјских чињеница, које се ретко презентују, а најбоље подсећају на националне вредности. Само човек који је поносан на историју свог народа може бити и грађанин света који поштује друге народе и њихову историју и културу. Изградња свести о себи дозвољава толеранцију и прихватање других у најпозитивнијем смислу.

Како планирамо да то постигнемо? Формирањем електронске архиве којој може приступити сваки грађанин, да садржајима из својих породичних албума и причањем историје своје породице обогати чињенице о историји нашег народа и народа који су живели и живе у Србији. Желимо да покренемо грађане да испричају своју историју и историју својих породица али и историју српске дијаспоре и историју породица свих народа који су живели и живе на територији Србије и/или себе сматрају Србима.

Програми/пројекти које планирамо у овој области:

1. WЕБ портал „Да се не заборави“. Електронска архива артифаката сакупљених од стране грађана.

2. Сајт Српски Легат и колумна са културно-историјским чланцима.

3. Каталог/речници српске традиције, културе, језика и историје

Удружење „Српски Легат“

Ова стратешка област односи се на „мобилизацију“ институција, удружења и појединаца на културно-историјску размену знања и подстицање заната и производње традиционалних производа ради подизања свести и обједињавања ресурса у овим областима

Зашто се бавимо овим проблемом? Свака од 150 општина Србије има свој удео у привредном и друштвеном просперитету Србије. Нажалост, сарадња и комуникација међу институцијама, удружењима, занатлијама, пољопривредним домаћинствима и јавношћу(грађанима) није велика и самим тим сви су окренути искључиво сами себи и држави као централном регулаторном и финансијском органу. Рад у области културе и историјског истраживања је занемарљив према потенцијалу који Србија са својом културом, историјом и артефактима располаже. Свака општина има своје институције и удружења које се баве историјом, културом етнографијом, демографијом, привредом и осталим областима друштвених обележја. Такође имамо појединце који су носиоци знања који су својим животним веком ограничени и често своја знања не пренесу новим покољењима. Те институције на локалу и јесу прави извор покретачке снаге ка привредном и друштвеном просперитету.

Шта желимо да постигнемо? Фондација Српски Легат жели да мобилизује и обједини ресурсе унутар општина на територији Србије. Заједничким радом културно-историјски, образовних институција укључујући и удружења и знања појединаца могу ће је направити велике помаке у научно-истраживачком раду и привредном расту општине и самим тим освестити и мотивисати како запослене, тако и друштво да развија своју културу и традиционалне производе. Обједињавањем снаге и могућности које има свака општина желимо да поспешимо развој општина и сарадњу свих учесника и пренесемо друштву позитивна искуства и потребна знања за све који желе тиме да се баве.

Како планирамо да то постигнемо? Фондација Српски Легат жели да креира платформу која би објединила ресурсе унутар општина на територији Србије(обједињавајући културно-историјске институције, удружења, занатлије, пољопривредна домаћинства и појединце) дајући им инструмент за комуникацију и у исто време организујући конференције, семинаре и повезивањем са другим државним и међународним институцијама које могу да буду корисне ради реализовања општег циља. Тиме самим могуће је омогућити финансијску, технолошку, правну и методолошку платформу кроз које је могуће реализовати интересе који су формирани унутар пројеката.

Програми/пројекти које планирамо у овој области:

1. Wеб портал „Српски Легат“.

2. Клуб Српски Легат где ће интересне групе моћи да размењују искуства

3. Формирање комитета на специјализоване теме

4. Тематске вечери

5. Конференције

6. Промоција тематских делатности ради информисаности становништва где могу да се обрате за опредељену тематику.

Print Friendly, PDF & Email