AktuelnostiNa današnji dan

Potpisana je Krfska deklaracija

Na današnji dan, 20. jula 1917. godine na Krfu je potpisan akt o stvaranju zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca.

U uslovima kada se već osećala prevaga Antante nad Centralnim silama i znajući za pozitivan odjek Niške deklaracije iz decembra 1914. godine među jugoslovenski orijentisanim emigrantima iz Austrougarske, a da bi obezbedila međunarodnu podršku, srpska vlada sa Pašićem na čelu je dala inicijativu za održavanje zajedničke konferencije s predstavnicima Jugoslovenskog odbora.

Nakon nekoliko nedelja pregovora, 20. jula dokument su potpisali Nikola Pašić kao predstavnik Srbije i Ante Trumbić kao predsednik Jugoslovenskog odbora. Mada je Pašić kasnije gledao na deklaraciju kao na propagandni čin, njome je istaknuto stanovište da su „Srbi, Hrvati i Slovenci jedan narod, te da se ideja o njegovom nacionalnom jedinstvu nikada nije gasila”.

Prihvaćeno je da buduća država bude ustavna, demokratska i parlamentarna monarhija na čelu sa dinastijom Karađorđevića, da se ravnopravno koriste ćirilica i latinica, da se poštuju veroispovesti, da se izjednači kalendar, da svi građani budu jednaki, da bude opšte biračko pravo i da država prostorno treba da obuhvata „svu onu teritoriju na koj živi naš troimeni narod u kompaktnoj i neprekidnoj masi, i ona se bez povrede životnih interesa celine ne bi smela krnjiti”.

Pitanje Crne Gore i Makedonije nije razmatrano, jer je srpska vlada, uz saglasnost Jugoslovenskog odbora, to smatrala svojim unutrašnjim pitanjem, a odredbe deklaracije prihvatio je i Crnogorski odbor za narodno ujedinjenje. Još je, međutim, bio dug i trnovit put do stvaranja te zajedničke države.

Od važnih događaja u vezi sa Srbijom na ovaj dan izdvajamo još:

1785. godine rođen je mitropolit i patrijarh Josif Rajačić;
1932. godine rođen je istoričar, profesor i akademik Vasilije Krestić;
1984. godine umro je pesnik, nadrealista i diplomata Marko Ristić;
2003. godine umro je književnik i profesor Vladeta Vuković;
2004. godine umro je književnik Slavko Vukosavljević;
2012. godine preminuo je elektroinženjer Dušan Kosovac, jedan od projektanata TIM računara, razvijenih u Institutu Mihajlo Pupin u Beogradu osamdesetih godina prošlog veka i korišćenih širom bivše Jugoslavije od školskih do vojnih ustanova.

MK

MK

Fondacija Srpski Legat je osnovana sa ciljem da svojim aktivnostima očuva istoriju, tradiciju i kulturu Srbije i podseti na lepe i svetle trenutke srpske istorije kako bi inspirisali sadašnje i buduće građane Srbije, njihovo dostojanstvo i nacionalne vrednosti koje su vremenom potisnute i delimično zaboravljene.

misic
Prethodni članak

Rođen je vojvoda Živojin Mišić

1465200_DOSITEJ_OBRADOVIC_v
Naredni članak

DOSITEJ OBRADOVIĆ: NISU SVI ĐAVOLI TAKO CRNI