Na današnji dan

Osnovano je Srpsko društvo Crvenog krsta

Na današnji dan, 6. februara 1876. godine u dvorani Beogradske opštine osnovano je Srpsko društvo Crvenog krsta. Ono je bilo jedno od prvih petnaest takvih organizacija u svetu i nastalo je na inicijativu dr Vladana Đorđevića, uglednog vojnog lekara. Za prvog predsednika izabran je mitropolit Mihajlo Jovanović, dok je upravu činilo nekoliko uglednih građana tadašnje Srbije. Iste godine, 24. marta, na inicijativu Srpskog društva Crvenog krsta, Kneževina Srbija pristupila je Ženevskim konvencijama, a 11. juna te godine Društvo je priznato od strane Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Rad Društva bio je usmeren na prikupljanje novčanih i materijalnih sredstava, organizovanje bolnica, obuku dobrovoljnih bolničarki, nabavku sanitetskog materijala, angažovanje lekara i pružanje pomoći vojnom sanitetu. Zanimljiv je događaj iz Srpsko-bugarskog rata 1885. godine, kada je Srpsko društvo Crvenog krsta izdejstvovalo da Kralj Milan i vlada Srbije dozvole transporte evropskih društava Crvenog krsta preko Srbije kao pomoć za Bugarsku, sa kojom je Srbija bila u ratu, i uz to otvori svoje vojne magacine i da lekove, ćebad, krevete i sav materijal koji je bio neophodan za otvaranje jedne bolnice u Bugarskoj. Za ovaj presedan u svetskoj istoriji ratovanja, pomogavši zemlji sa kojom je bila u ratu, Međunarodni Crveni krst u Ženevi dodelio je specijalno priznanje Društvu iz Srbije, tako da se u holu zgrade ove organizacije danas nalazi tabla na kojoj je ispisano: „Budi tako human kao što je bila humana Srbija 1885. godine”. U novoj državi Srpsko društvo Crvenog krsta 1921. godine prenelo je svoje tekovine na svog naslednika – Društvo Crvenog krsta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, koje je potom više puta menjalo ime u zavisnosti od naziva države, dok je danas Crveni krst Srbije međunarodno priznat kao nastavljač tradicije započete pre skoro sto pedeset godina.

Od važnih događaja vezanih za Srbiju na ovaj dan izdvajamo još:
1937. godine rođena je dirigent, profesor Fakulteta muzičke umetnosti i prva žena rektor Univerziteta u Beogradu, Darinka Matić-Marović.

MK

MK

Fondacija Srpski Legat je osnovana sa ciljem da svojim aktivnostima očuva istoriju, tradiciju i kulturu Srbije i podseti na lepe i svetle trenutke srpske istorije kako bi inspirisali sadašnje i buduće građane Srbije, njihovo dostojanstvo i nacionalne vrednosti koje su vremenom potisnute i delimično zaboravljene.

Veljko_Petrović
Prethodni članak

Rođen je književnik i akademik Veljko Petrović

mihailomarkovic
Naredni članak

Umro je filozof i akademik Mihailo Marković