AktuelnostiZanimljivostiNa današnji dan

Osnovano je „Kolo srpskih sestaraˮ

Na današnji dan, 28. avgusta 1903. godine u sali restorana Kolarac je osnovano Kolo srpskih sestara.

Za predsednicu je izabrana Savka Subotić, za potpredsednicu Delfa Ivanić, a za sekretaricu Nadežda Petrović, dok je ime udruženju dao Branislav Nušić, koji je sa Ivanom Ivanićem napisao i njegova pravila.

Na ideju o osnivanju ženskog udruženja sa ciljem jačanja nacionalne svesti u vezi sa oslobođenjem južnih i severnih delova Srbije, došla je slikarka Nadežda Petrović tokom razgovora sa ženom tadašnjeg srpskog konzula u Skoplju, Delfom Ivanić, te se sa sastancima i afirmisanjem te namere počelo i pre osnivačke skupštine.

Ubrzo potom se počelo i sa formiranjem odbora Kraljevine Srbije, koji su prikupljali novac i slali ga Glavnom odboru u Beogradu, koji ga je dalje rapoređivao po potrebama. Godine 1906. se počelo i sa izdavanjem glasila pod nazivom Vardar, čiji je jedan deo bio u formi kalendara za pravoslavnu, katoličku, jevrejsku i muslimansku veroispovest, dok su drugi činili književni tekstovi i fotografije, pa su brojne poznate ličnosti iz nauke, kulture i umetnosti sarađivale sa ovim časopisom.

Iste godine je počelo i organizovanje kurseva za dobrovoljne bolničarke, koji su održavani u Vojnoj bolnici u Beogradu.

Veliku pomoć Kolo je pružalo narodu i vojsci tokom balkanskih i Prvog svetskog rata, a rad je posebno unapredilo u međuratnom periodu, kada je pored ostalog stupilo u kontakt sa sličnim udruženjima u inostranstvu, osnovalo različite sekcije, internat za siromašne devojčice, Mali univerzitet i sve aktivnije učestvovalo u borbi za prava žena, pa je tako 1941. godine imalo 146 odbora širom Jugoslavije i više od 10.000 članova.

Tokom Drugog svetskog rata, usled odbijanja da pristanu da rade pod uslovima okupatora, udruženju je zabranjen rad i oduzeta mu je sva pokretna i nepokretna imovina, ali su članice nastavile da rade u okviru Crvenog krsta.

Nova vlast posle rata nije dozvolila obnavljanje rada udruženja, niti mu je vratila imovinu, pa je po principima stare organizacije „Kolo srspkih sestara“ obnovljeno na početku novih teških perioda za Srbiju, 1990. godine.

Od važnih događaja u vezi sa Srbijom na ovaj dan izdvajamo još:

1761. godine rođen je plemić i dobrotvor Sava Tekelija;
1813. godine umro je hajduk i ustanik Jovan Petrović Kursula;
1899. godine umro je statističar, meteorolog i klimatolog Vladimir Jakšić;
1942. godine ustaše su uhapsile slikara Savu Šumanovića i još 150 Srba iz Šida i odveli u Sremsku Mitrovicu, gde su potom ubijeni;
1949. godine rođen je košarkaški trener Svetislav Pešić;
2017. godine umrla je kostimograf Nadežda Petrović Baletić.

MK

MK

Fondacija Srpski Legat je osnovana sa ciljem da svojim aktivnostima očuva istoriju, tradiciju i kulturu Srbije i podseti na lepe i svetle trenutke srpske istorije kako bi inspirisali sadašnje i buduće građane Srbije, njihovo dostojanstvo i nacionalne vrednosti koje su vremenom potisnute i delimično zaboravljene.

Hercegovci_u_zasedi
Prethodni članak

INTRIGAMA PROTIV SRBA

pad-beograda-1521
Naredni članak

Turci su osvojili Beograd