AktuelnostiLjudiNa današnji dan

Osnovana je Muzička akademija u Beogradu

Na današnji dan, 31. marta 1937. godine u Beogradu je ukazom Ministarstva prosvete osnovana Muzička akademija, današnji Fakultet muzičke umetnosti, mada je zvanično sa radom počela krajem novembra iste godine.

Dugotrajne rasprave o potrebi da se kadrovski potencijali uspešnih i priznatih beogradskih muzičkih škola udruže, vođene još od početka dvadesetih godina prošlog veka, napokon su završene osnivanjem ove ustanove, kao državne institucije najvišeg ranga i, uporedo s njom, Srednje muzičke škole.

Postavljanje osnove institucije povereno je stručnoj komisiji koju su činili kompozitor i muzikolog Kosta Manojlović, potom prvi rektor Akademije, kompozitor i dirigent Stevan Hristić i violinista i kompozitor Petar Stojanović, dok je za administrativnog direktora postavljen kompozitor i dirigent Jovan Bandur.

Oni su izradili nastavne planove i programe za studije na sedam odseka za kompoziciju i dirigovanje, solo pevanje, klavir, violinu, violončelo, pozorišnu umetnost i nastavnike muzike, a postavljen je i nastavni kadar za osnovne predmete.

Nakon niza reformi tokom svoje istorije, ovaj fakultet danas deluje u sastavu Univerziteta umetnosti u Beogradu i organizaciono je razvrstan u trinaest katedri.

Od važnih događaja u vezi sa Srbijom na ovaj dan izdvajamo još:

1826. godine rođen je slikar Novak Radonić;
1876. godine rođen je dramaturg, romansijer i pripovedač Borisav Stanković;
1888. godine rođen je slikar Miloš Golubović;
1904. godine rođen je autor grba Beograda Đorđe Andrejević Kun;
1922. godine rođen je slikar Slavoljub Slava Bogojević;
1930. godine rođen je književnik Berislav Kosier;
1964. godine umro je revolucionar, novinar i advokat Triša Kaclerović;
1971. godine umro je pravni filozof, profesor i akademik Toma Živanović;
2009. godine umro je slikar i profesor Boško Karanović;
2018. godine umro je voditelj Kamenko Katić.

MK

MK

Fondacija Srpski Legat je osnovana sa ciljem da svojim aktivnostima očuva istoriju, tradiciju i kulturu Srbije i podseti na lepe i svetle trenutke srpske istorije kako bi inspirisali sadašnje i buduće građane Srbije, njihovo dostojanstvo i nacionalne vrednosti koje su vremenom potisnute i delimično zaboravljene.

Battle_of_Mišar,_Afanasij_Scheloumoff
Prethodni članak

POLEĆELA DVA VRANA GAVRANA

SJZ
Naredni članak

Zašto se kaže PRATI RUKE