AktuelnostiDa se ne zaboraviZanimljivostiLjudi

Oganj iz sarkofaga Svete Jelene Dečanske ubio Tatar-hana

Princeza čije ime hroničari beleže kao Ana, Neda ili Dominika rođena je posle 1275. godine kao dete kralja Stefana Milutina i, verovatno, Jelene Anđeline. Ona je sestra kralja Stefana Dečanskog. Kasnije monaško ime bilo joj je Jelena. Bila je udata za Mihaila Šišmana (Šišmanića), vidinskog despota, a kasnije bugarskog cara od 1323. do 1330. godine. S njim je imala verovatno tri sina – Ivana Stefana (Ludovika), Šišmana i Mihaila. Istoričar Džon Fajn beleži da je pre braka sa Šišmanom bila obećana Karlu, sinu titularnog latinskog cara Karla Valoa. Željko Fajfrić pak piše da je reč o njenoj sestri Carici (Zorici).

Do braka s vidinskim gospodarom došlo je u sklopu sporazuma posle njegovog neuspešnog napada na Srbiju. Ipak, nakon što ga proglašavaju carem, Mihailo se iz političkih razloga ženi drugi put, Teodorom Paleologinom, udovicom bugarskog cara Teodora Svetoslava Tertera, a prvu ženu i decu prisilno drži u Vidinu.

Kralj Stefan Dečanski podržavao je vizantijskog cara Andronika II Paleologa u borbi za ostanak na prestolu. Ovo pravo na presto osporio mu je Andronik III, njegov unuk i brat Teodore Paleologine. Kada je Andronik III konačno osvojio vlast, u savezu s carem Mihailom Šišmanom odlučio je da napadne Srbiju. Do bitke je došlo 28. jula 1300. godine kod Velbužda. U borbi je Mihailo poginuo, a na bugarski presto kralj Stefan Dečanski vratio je svoju sestru Anu-Nedu kao regentkinju Ivana Stefana. Novi car je svrgnut već osam meseci kasnije i onda napušta Bugarsku zajedno s majkom. Za Anu se zna da je od 1337. jedno vreme živela u Dubrovniku. Pod monaškim imenom Jelena umrla je posle 1346. godine i sahranjena je u Dečanima. Proslavlja se istog dana kada i Sveti car Konstantin (osnivač Vizantije) i njegova majka carica Jelena – 21. maja po starom a 3. juna po novom kalendaru. Sveta (Prepodobna) Jelena Dečanska u narodu je poznata i pod imenom Sveta Jela. Po predanju, manastir Budisavci njena su zadužbina.

Budisavci

Budisavci

Poznat je događaj koji se odigrao 1692. u Dečanima, a o kome je letopisac ostavio detaljan opis. Pet godina turski zapovednik Tatar-han pljačkao je Dečane i okolinu. Po rečima letopisca, jednog dana pojavio se oganj iz sarkofaga Svetog kralja Stefana Dečanskog i sarkofaga njegove sestre Svete Jelene Dečanske i ubio Tatar-hana i njegove ljude. Manastir se nalazi pod Prokletijama, u blizini Peći.

Ivan Stefan pominje se u spisima 1338. godine u Napulju, 1341. u Carigradu, 1361/2. u Apuliji, 1363. na Siciliji. Umro je 1373. u Napulju ili, po istoričaru Detlevu Švenikeu, poginuo kod Slobozije u Velikoj Vlaškoj. Za Šišmana se zna da je umro u Dubrovniku.

AUTOR: Milorad Obradović

Izvor: časopis Istorija, br. 17, Beograd, 2011, str. 3.

Sanja Vukovic

Sanja Vukovic

Nićifor_Dučić
Prethodni članak

Rođen je Nićifor Dučić

Podloga - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy (5) - Copy
Naredni članak

MISAO DANA