Ostvarenje ciljeva Fondacije podrazumeva okupljanje što većeg broja partnera, a kao svoje ključne partnere Fondacija vidi:

– građane u Srbiji

– sve pripadnike srpkog naroda koji žive van matice i njihova udruženja

– fondacije i organizacije civilnog društva koje se bave istim ili sličnim delatnostima

– državne institucije

– donatore

– korporativne partnere i preduzeća.

 

U svom radu Fondacija će koristiti sledeće metode:

– direktno samostalno sprovođenje programa i projekata

– direktno sprovođenje projekata u saradnji sa partnerima

Print Friendly, PDF & Email