Остварење циљева Фондације подразумева окупљање што већег броја партнера, а као своје кључне партнере Фондација види:

– грађане у Србији

– све припаднике српког народа који живе ван матице и њихова удружења

– фондације и организације цивилног друштва које се баве истим или сличним делатностима

– државне институције

– донаторе

– корпоративне партнере и предузећа.

 

У свом раду Фондација ће користити следеће методе:

– директно самостално спровођење програма и пројеката

– директно спровођење пројеката у сарадњи са партнерима

Print Friendly, PDF & Email