Остварење циљева Фондације подразумева окупљање што већег броја партнера, а као своје кључне партнере Фондација види:

  • грађане у земљи
  • грађане у иностранству пореклом из Србије и њихова удружења
  • фондације и организације цивилног друштва које се баве истим или сличним питањима
  • државне институције
  • донаторе
  • корпоративне партнере и предузећа

У свом раду, Фондација ће користити следеће методе:

  • директно самостално спровођење програма и пројеката
  • директно спровођење пројеката у сарадњи са партнерима.

Фондација Српски Легат промовише српско наслеђе и традицију у Србији, свуда где живе Срби и посебан акценат је на упознавању других народа и култура са нашим наслеђем и националним вредностима.