Визија

Визија Фондације Српски Легат је Србија као друштво људи свесних свог културног наслеђа и историје и улоге сваког појединца у писању историје и очувању националних вредности.

Мисија

Српски Легат чува наслеђе људи који су оставили траг у српској историји, култури, традицији и уметности да би подстицала будуће генерације на дела. Ова фондација не разликује народе и народности, вере и политичка опредељења и верује да Србију каква данас постоји и њено материјално и нематеријално наслеђе, чине традиције и дела свих људи који су у Србији видели отаџбину, без обзира на веру и националност. Српски Легат у људима види њихова дела која су изменила Србију у духу позитивних вредности.