LjudiNa današnji dan

na današnji dan: Rođen je Meša Selimović

Na današnji dan 1910. godine, u Tuzli je rođen Mehemd Meša Selimović, jedan od najznačajnijih naših književnika. U Beogradu je završio Filozofski fakultet, a do Drugog svetskog rata bio je profesor gimnazije u Tuzli. Tokom rata je uhapšen zbog saradnje sa Narodnooslobodilačkim pokretom, a 1943. godine, po izlasku iz ustaškog logora, odlazi u partizane. Posle rata, obavljao je značajne političke i kulturne funkcije u Sarajevu i Beogradu. Bio je profesor Više pedagoške škole, docent Filozofskog fakulteta, umetnički direktor Bosna-filma, direktor Drame Narodnog pozorišta u Sarajevu i glavni urednik IP Svjetlost. Penzionisan je 1971. godine i od tada do smrti je živeo u Beogradu. Najznačajnije delo mu je roman Derviš i smrt, koji je i jedno od najznačajnih dela u našoj književnosti. Ovaj roman nastao je, kako je sam pisac rekao, kao posledica sećanja na brata Šefkiju, oficira Komande tuzlanskog vojnog područja, koga su partizani streljali krajem 1944. godine. Ubijen je kao primer ostalima, jer je bez pitanja uzeo iz magacina Glavne uprave narodnih dobara krevet, ormar i stolicu, čekajući ženu da se vrati iz koncentracionog logora. To je učinio da bi imao nešto u stanu iz koga su ustaše odnele sve stvari. Povodom toga, Selimović je rekao: „I da nisam imao nikakva dodira sa književnošću, takva tragedija bi me navela na misao da nekome, u vidu pisane ispovijesti, saopštim svoju muku.“

Za svoj rad Meša Selimović je dobio mnogobrojna priznanja i nagrade, među kojima su NIN-ova nagrada, Njegoševa nagrada, nagrada AVNOJ-a. Bio je predsednik Saveza književnika Jugoslavije, počasni doktor Sarajevskog univerziteta i redovni član ANUBiH i SANU.

Pored romana Derviš i cmrt napisao je i dela Uvrijeđeni čovjek, Prva četa, Tuđa zemlja, Noć i jutra (scenario), Tišine, Magla i mjesečina, Eseji i ogledi, Za i protiv Vuka, Tvrđava, Ostrvo i krug.

Od 1988. godine, Večernje novosti za najbolji roman dodeljuju nagradu „Meša Selimović“.

Od važnih događaja na ovaj dan direktno ili indirektno vezanih za Srbiju, izdvojićemo još:

  1. 1532. godine, u pohodu na Beč, turska vojska pod komandom sultana Sulejmana II ušla je u Mađarsku.
  2. 1915. godine, Italija je tajno potpisala Londonski ugovor sa Velikom Britanijom, Rusijom i Francuskom i u Prvom svetskom ratu prešla na stranu sila Antante, kada joj je obećano da će dobiti Tirol, Trst, Goricu, Istru, delove Dalmacije i Albanije.
  3. 1933. godine, osnovan je Gestapo, tajna policija nacističke Nemačke.
  4. godine, u Ivanjici je rođen Dragoljub Draža Mihailović, armijski general i načelnik štaba Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u Otadžbini. Tokom Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata bio je oficir Srpske vojske u Kraljevini Srbiji, a takođe i ministar vojske, mornarice i vazduhoplovstva Kraljevine Jugoslavije u vladi Slobodana Jovanovića, Miloša Trifunovića i Božidara Purića tokom Drugog svetskog rata. Po okončanju rata, protiv njega je vođen proces na kome je osuđen za veleizdaju i streljan 17. jula 1946. godine. Tačno mesto njegovog groba ni danas se ne zna.

 

Print Friendly, PDF & Email
MK

MK

Fondacija Srpski Legat je osnovana sa ciljem da svojim aktivnostima očuva istoriju, tradiciju i kulturu Srbije i podseti na lepe i svetle trenutke srpske istorije kako bi inspirisali sadašnje i buduće građane Srbije, njihovo dostojanstvo i nacionalne vrednosti koje su vremenom potisnute i delimično zaboravljene.

Filip Visnjic
Prethodni članak

na današnji dan: Rođen je naš najpoznatiji guslar

General Stepa Stepanović
Naredni članak

na današnji dan: Preminuo je vojvoda Stepa Stepanović