DogađajiNa današnji dan

Na današnji dan proglašen je Dušanov zakonik

Na današnji dan 1349. godine, na Saboru u Skoplju, car Stefan Dušan je obznanio svoj zakonik u prisustvu patrijarha i višeg sveštenstva i srpske i grčke crkve, koji je dopunjen na Saboru u Seru 1354. godine. On predstavlja treći i najvažniji deo tročlanog korpusa koji je Dušan dao sastaviti. Prva dva su Zakon cara Konstantina i Justinijana i skraćena verzija Sintagme Matije Vlastara, neke vrste pravne enciklopedije izrađene u Solunu petnaestak godina ranije, koja je imala po alfabetu grupisane zakone i kanone. Zakonik se sastoji od oko 200 kratko formulisanih normi, mada se za nekoliko sumnja da su iz kasnijeg vremena. Njime je regulisan ukupan život države, vladara, staleža, vojske, crkve i naroda. Pored dvadesetak prepisa ovog zakonika, najmerodavniji su Struški, Prizrenski i Atonski rukopisi. Odredbe zakonika nastoje da premoste jaz između običajnog prava poštovanog u narodu i učenog vizantijskog prava po kome je živelo Carstvo. Veoma mnogo se bavi krivičnom materijom i održavanjem javnog reda, a malo imovinskim stvarima, gde je jako delovanje običajnog prava. Ponavljaju se garantije slobode i bezbednosti trgovaca iz vladarskih povelja i potvrđuju prava grčkih gradova dobijena od ranijih careva. Zakonik se bavi monaškom disciplinom, zabranjuje život van manastira i određuje optimalan odnos manastirske ekonomije i brojnosti bratstva. Zakonik veliča ulogu zakona i obavezuje i cara da ga poštuje, zahteva pisane presude i nameće stroge kazne iz vizantijskog prava. On ne predstavlja ni ustav srednjovekovne Srbije, niti izraz demokratskog duha, kako su ga romantičarski tumačili, već svedočanstvo o realizmu i pragmatičnosti cara i ljudi iz njegove okoline u određenom istorijskom trenutku.

Od važnih događaja na ovaj dan, direktno ili indirektno vezanih za Srbiju, izdvojićemo :
1894. godine, kralj Srbije Aleksandar Obrenović ukinuo je liberalni ustav iz 1888. i vratio na snagu ustav iz 1869. godine;
1904. godine u Parizu je osnovana Međunarodna fudbalska federacija (FIFA).

MK

MK

Fondacija Srpski Legat je osnovana sa ciljem da svojim aktivnostima očuva istoriju, tradiciju i kulturu Srbije i podseti na lepe i svetle trenutke srpske istorije kako bi inspirisali sadašnje i buduće građane Srbije, njihovo dostojanstvo i nacionalne vrednosti koje su vremenom potisnute i delimično zaboravljene.

za srbiju
Prethodni članak

Na današnji dan raspisan je zajam za preporod Srbije

dan-mladosti
Naredni članak

Na današnji dan Krenula je prva štafeta mladosti