DogađajiKuće i zgradeNa današnji dan

Na današnji dan osnovana je Građanska kasina (Građanska kasina)

Na današnji dan 1869. godine od akcionarskog društva Sloga osnovana je Građanska kasina (Građanska kasina), mesto koje je odigralo ulogu prvorazredne javne kulturne ustanove u Beogradu, šireći humanizam, naučna i kulturna saznanja i stvarajući posebnu atmosferu u društvenom životu grada. Nalazila se u Ulici kralja Petra između Knez Mihailove ulice i Saborne crkve, na mestu gde je sada zgrada zadužbine Nikole Spasića. I pored toga što je prvenstveno bila okrenuta poslovnom svetu, ova ustanova je od početka postala središte širih društvenih zbivanja. Rad se odvijao po odsecima: administrativno-ekonomski odbor, odbor za javna predavanja i odbor za zabave. Prihodi su raspoređivani u korist beogradske sirotinje i u vidu pomoći pojedincima, ustanovama i humanitarnim akcijama. Tako je na primer dodeljena znatna suma novca za osnivanje Sirotinjskog doma u Beogradu, Društvu Crvenog krsta, bosanskohercegovačkoj nejači, porodici Đure Jakšića 1878. godine, za postradale od zemljotresa u Zagrebu 1880, obolelom pesniku Grčiću Milenku, pevačkom društvu Gusle u Mostaru i mnogim drugima. Posebno značajna su bila predavanja koja su se tu održavala. Prvo je održao profesor Giša Gerčić, decembra 1870. godine na temu: O koristi javnih sastanaka i udruženja. Pet godina kasnije stvorena je posebna komisija za usmeravanje programa predavanja, koju su činili Josif Pančić, Jovan Bošković, Panta Srećković, Jovan Đorđević, Sima Lozanić, Vladan Đorđević i Milan Kujundžić. Naročita pažnja posvećena je muzici i likovnoj umetnosti, te su u prostorijama Građanske kasine između ostalih izlagali i Đorđe Krstić, Miloš Tenković, Uroš Predić i Petar Ubavkić. U njoj je održan prvi zbor radi osnivanja Crvenog krsta, kao i prvi sastanak beogradskih novinara radi osnivanja srpskog Novinarskog udruženja. No, već pre početka Prvog svetskog rata Kasina je polako gubila na značaju, morala je da napusti svoje prostorije i preseli se u Poenkareovu ulicu, a posle rata, bez potrebe društva za takvim mestom, konačno je zatvorena.

Od važnih događaja vezanih za Srbiju na ovaj dan izdvajamo još:
1914. godine srpski kralj Petar Karađorđević povukao se sa vlasti, a sva kraljevska ovlašćenja dobio je njegov sin Aleksandar;
1940. godine Francuska je potpisala kapitulaciju u Drugom svetskom ratu;
1941. godine počela je u Drugom svetskom ratu operacija Barbarosa – napad Nemačke na SSSR;
1961. godine u Londonu je umrla srpska kraljica Marija Karađorđević;
1966. godine rođen je pozorišni reditelj Jagoš Marković.

Print Friendly, PDF & Email
MK

MK

Fondacija Srpski Legat je osnovana sa ciljem da svojim aktivnostima očuva istoriju, tradiciju i kulturu Srbije i podseti na lepe i svetle trenutke srpske istorije kako bi inspirisali sadašnje i buduće građane Srbije, njihovo dostojanstvo i nacionalne vrednosti koje su vremenom potisnute i delimično zaboravljene.

Centar-Sokobanje
Prethodni članak

Na današnji dan obeležava se početak organizovanog turizma u Srbiji (početak organizovanog turizma u Srbiji)

feat
Naredni članak

General Kraljevine Jugoslavije Ljubomir T. Petrović