DogađajiNa današnji dan

Na današnji dan osnovan je Licej u Kragujevcu (Licej u Kragujevcu)

Na današnji dan 1838. godine knez Miloš Obrenović je, na predlog ministra prosvete i crkvenih poslova Stefana Stefanovića Teneke, ukazom osnovao Licej u Kragujevcu (Licej u Kragujevcu) i produžio gimnazijsko školovanje sa četiri na šest godina. U Kragujevcu su se u to vreme nalazila najviša nadleštva zemlje: administrativno, sudsko, vojno, duhovno, kulturno i prosvetno. Izgrađeno je bilo mnogo novih zgrada kao i knežev dvor, a za potrebe administracije doveden je veliki broj ljudi sa strane. Licej je bio smešten u zdanje na Lepenici koje je bilo bolnica, da bi naredne godine bio premešten u novu zggradu – Gostinski konak. Prve godine predavali su se filozofija, opšta istorija, čista matematika, statistika, nemački jezik i crtanje, a po obimu i sadržaju predmeti su bili širi od onih koji su se izučavali u gimnaziji. Prvi nastavnici bili su profesori Kragujevačke gimnazije Petar Radovanović i Atanasije Todorović, a prvi rektor bio je Atanasije Nikolić. Knez Miloš je u septembru odobrio podneti predlog nastavnog plana, a redovna nastav počela je 1. oktobra. Prva generacija imala je 16 učenika koji su bili podeljeni u prvo i drugo filozofsko odeljenje, a pošto nije bilo udžbenika učili su iz beležaka sa predavanja. Naredne godine upisalo se skoro duplo više učenika, predavalo je još četiri profesora, uvedeni su novi predmeti: fizika, praktična geometrija i francuski jezik, a 1840. godine otvoreno je i pravoslovno odeljenje Liceja, preteča Pravnog fakulteta, u koje se stupalo posle završenog Filozofskog odeljenja, a profesori su bili Jovan Sterija Popović i Ignjat Stanimirović. Godine 1841. Licej je premešten u Beograd, gde je 1863.godine transformisan u Veliku školu.

Od važnih događaja vezanih za Srbiju na ovaj dan izdvajamo još:
1835. godine u Pešti je štampan prvi broj Serbskog narodnog lista;
1883. godine osnovano je Srpsko arheološko društvo;
1966. godine održan je Brionski plenum CK SKJ;
2008.godine umro je Dejan Medaković, istoričar umetnosti, akademik i predsednik SANU od 1998. do 2003.godine.

MK

MK

Fondacija Srpski Legat je osnovana sa ciljem da svojim aktivnostima očuva istoriju, tradiciju i kulturu Srbije i podseti na lepe i svetle trenutke srpske istorije kako bi inspirisali sadašnje i buduće građane Srbije, njihovo dostojanstvo i nacionalne vrednosti koje su vremenom potisnute i delimično zaboravljene.

drugi-balkanski-rat-bugarske-trupe-500x330
Prethodni članak

Na današnji dan počeo je Drugi balkanski rat (Drugi balkanski rat)

banka
Naredni članak

Na današnji dan počela je sa radom Narodna banka Srbije (Narodna banka Srbije)