DogađajiNa današnji dan

Na današnji dan obeležava se godišnjica bitke na Kosovu (godišnjica bitke na Kosovu)

Na Vidovdan, 15 juna 1389. godine na Kosovu su se sukobile srpska i turska vojska. Broj učesnika sa jedne i druge strane varira u zavisnosti od izvora, ali ono što je sigurno je da su oba vladara, i knez Lazar i sultan Murat, u njoj poginula. Iako je sukob nadaleko odjeknuo i snažno delovao na savremenike, danas o ishodu vladaju oprečna mišljenja. Tako ruski monah Ignjatije koji je bio na putu za Carigrad, dvanaest dana nakon bitke, piše o smrti oba vladara i u strahu od nemira žuri da napusti tursku teritoriju. Vesti o srpskoj pobedi došle su do Firence i Pariza, dok su Mlečani nesigurni u glasine o boju spremili dva pisma saučešća novom turskom sultanu, jedno u slučaju da je sultan postao Bajazit, a drugo u slučaju da je to Jakub. U dubrovačkim analima i nekim italijanskim letopisima zapisano je da pobeda nije ostala ni Turcima ni Srbima, jer je bila velika pogibija sa obe strane. Iz ovih i još nekih izvora može se zaključiti da Turci nisu pobedili u samoj bici na Kosovu, ali nisu imali ni potrebu da pokreću novu vojsku i pohod na Srbiju. Posledice obostranih gubitaka bile su porazne samo za Srbiju, koja ni po obimu, ni po broju stanovnika nije mogla da se poredi sa Osmanskim Carstvom. Kako Srbi više nisu mogli da se suprotstave Mađarima i njihovom prodiranju preko Save, neminovno je bilo prinudno zbližavanje sa Turcima 1390. godine i priznavanje novog sultana Bajazita, na osnovu čega su mnogi kasnije sagledavali i ishod same bitke. Obogaćena pojedinostima i predanjima, kosovska bitka je snažno delovala na potonje naraštaje i stvaranje nacionalne svesti. Ona je izrasla u jedan od najsudbonosnijih događaja u srpskoj istoriji i kao takva postala je neka vrsta vremenske odrednice. Pojednostavljeno saznanje o srpskoj prošlosti delilo se u narodnoj svesti na doba pre Kosova i posle Kosova. Smatralo se da je tom bitkom uništena srpska država, te se za ovaj sukob vezuje početak vekovnog robovanja pod Turcima. Kosovsko predanje odavno je odbačeno kao izvor za događaj o kome govori, ali se ne može zanemariti kao svedočanstvo o vremenu u kojem je delovalo kao pokretačka snaga naroda i ne može mu se osporiti uloga koju je imalo tokom oslobodilačkih ratova srpskog naroda.
Od važnih događaja vezanih za Srbiju na ovaj dan izdvajamo još:
1881. godine na Vidovdan, potpisana je Tajna konvencija između Kneževine Srbije i Austrougarske monarhije. Tim dokumentom Srbija je postala zavisna od Austrije, ali je od nje dobila međunarodno priznanje da postane kraljevina;
1914. godine, pripadnik organizacije Mlada Bosna, Gavrilo Princip, u Sarajevu je ubio austrougarskog nadvojvodu, prestolonaslednika Franca Ferdinanda, i njegovu ženu Sofiju, što je dalo povoda za događaje koji su ubrzo doveli do izbijanja Prvog svetskog rata;
1919. godine potpisan je Versajski sporazum između Nemačke i saveznika, kojim je formalno završen Prvi svetski rat;
1921. godine usvojen je Vidovdanski ustav, kojim je Kraljevina SHS proglašena ustavnom, parlamentarnom i naslednom monarhijom s dinastijom Karađorđević;
1948. godine objavljena je rezolucija Informbiroa o stanju u KPJ, kojom su jugoslovenski komunisti osuđeni kao otpadnici od jedinstvenog i internacionalnog socijalističkog fronta;
1960. godine osnovan je univerzitet u Novom Sadu;
1977. godine umro je srpski slikar Ivan Tabaković.

MK

MK

Fondacija Srpski Legat je osnovana sa ciljem da svojim aktivnostima očuva istoriju, tradiciju i kulturu Srbije i podseti na lepe i svetle trenutke srpske istorije kako bi inspirisali sadašnje i buduće građane Srbije, njihovo dostojanstvo i nacionalne vrednosti koje su vremenom potisnute i delimično zaboravljene.

1290042_1217594_Valecny_kriz_foto
Prethodni članak

Na današnji dan Beograd je odlikovan Čehoslovačkim ratnim krstom (Beograd je odlikovan Čehoslovačkim ratnim krstom)

Petar-Kocic
Naredni članak

Na današnji dan rođen je Petar Kočić (Petar Kočić)