AktuelnostiDa se ne zaboraviZanimljivostiLjudi

LAZAR BRANKOVIĆ (1456–1458)

Lazar je bio savladar svome ocu poslednjih deset godina njegove vlade, ali izgleda da je imao za to vreme izrazito malo uticaja na državne poslove. Kada je, posle smrti svoga oca, zavladao sam, zemlja je bila u haotičnom stanju i država na rubu propasti. I znatno jači čovek nego što je bio Lazar ne bi u ono doba mogao ništa učiniti. U zemlji su se otimale za vlast i uticaj dve stranke, turskofilska i, mogla bi se nazvati, nacionalna. Autoriteta starog despota nije više bilo, a među članovima njegove porodice vladale su svađe i omraza.

Lazar je, istina, odmah čim je primio vladu načinio povoljan ugovor sa Turskom. Ali i njemu samom moralo je biti jasno da je propast njegove države samo pitanje vremena, i to pitanje sasvim kratkog veka.

U vladalačkoj porodici i među njenim članovima održavala je još nešto mira i reda svojom strašću i autoritetom mati Lazareva, stara despotica Jerina. Ali čim je umrla, nastalo je i tu potpuno rasulo. Još one noći kada je izdahnula njena deca Grgur i Mara i njen brat sa dvora pobegli su u Tursku. Govorilo se, čak, kako je Lazar naredio da mu se otruje mater. Za to bi govorilo naglo bekstvo njene dece i rodbine sa dvora odmah posle njene smrti. Utvrditi istinu, naravno, nemoguće je.

U svakom slučaju, Lazar nije simpatična ličnost. Njegove postupke jedino mogu pravdati haos i anarhija, koji su u ono doba uopšte vladali u zemlji i na dvoru.

Lazar je vladao svega godinu dana i umro je u najboljim godinama.

 

Stanoje Stanojević

 

Izvor: Stanojević 2013: Stanoje Stanojević, Svi srpski vladari : biografije srpskih (sa crnogorskim i bosanskim) i pregled hrvatskih vladara, Beograd: „Otvorena knjiga”, str. 75–76.

Sanja Vukovic

Sanja Vukovic

radoje_domanovic
Prethodni članak

Umro je književnik Radoje Domanović

ivankovac01_994396972
Naredni članak

Došlo je do Boja na Ivankovcu