Da se ne zaboraviZanimljivostiKuće i zgrade

Ko je i kada gradio Zemunsku poštu?

Zemunska pošta (Glavna 8) podignuta je 1896. godine po planovima koje je potpisao gradski inženjer Dragutin Kapus, a na mestu srušene poštanske zgrade iz XVIII veka.

Građevinske radove je izvodio građevinar Franja Jenč. Zgrada je dvotraktnog tipa sa hodnikom u sredini, razvijene dispozicije adekvatne sadržaju. Oblikovana je u stilu neorenesanse sa uticajem severnjačkog baroka primenjenog na krovnim dekorativnim elementima.

Glavna fasada, arhivski plan, 1895.

Glavna fasada, arhivski plan, 1895.

Bogatom plastikom i specifičnim programom izdvaja se od javnih građevina starog jezgra Zemuna. Upotreba različitih materijala, polihromne fasade i razuđena krovna plastika daju ovoj zgradi karakter reprezentativnog objekta. Enterijer zgrade je osavremenjen, ali je duh arhitekture istoricizma XIX veka sačuvan.

Adaptacija enterijera je izvršena je 1961. godine, a zatim krajem prošlog veka. Pošta predstavlja jednu od najznačajnijih javnih građevina koja dokumentuje istorijski i urbani karakter Starog jezgra Zemuna.

IZVOR: https://www.zemunskenovine.rs/zemunska-posta/

Print Friendly, PDF & Email
Sanja Vukovic

Sanja Vukovic

Petar-Kocic
Prethodni članak

Rođen je književnik Petar Kočić

Serbian_military_camp
Naredni članak

Počeo je Prvi srpsko-turski rat