AktuelnostiDa se ne zaboraviZanimljivostiKuće i zgrade

KAFANA „LIMAN NA SAVI”

Jedna od mnogih kafana u Savamali. Kao vlasnik se 1874. pominje i kapetan Miša Anastasijević.

Kafana je imala prizemlje i sprat, na kojem su bile sobe za spavanje i prostrani čardak sa pogledom na Savu. Hrane i slatkiša je bilo napretek. Bila je poznata po orgijanju, veseljima do zore i šenlučenjima.

Po tadašnjoj kategorizaciji pripadala je kafanama drugog reda s dozvolom, po odluci iz 1884. godine, da zaposli dve devojke. Liman se zvalo samo mesto (obala) gde su pristajale bosanske lađe.

Tu, oko obale, živeli su Turci koji su držali magaze i kafanice, gde su odsedali trgovci Bošnjaci, koji su stizali lađama u Beograd. Tu na Limanu imali su i Srbi i Turci svaki svoga činovnika za pregledanje teskera (roba, teret, stvari) onih koji doputuju lađama.

Od tih teskera i nadležnosti srpske i turske vlasti često je dolazilo do sukoba, a jednom čak, 24. jula 1860. godine, na Limanu „leže” i krv među Srbima i Turcima, tako da je čak i oficir Bučović morao sa vojskom dotrčati iz kasarne da utiša sukob. Tada je Liman ušao čak i u diplomatsku prepisku garantnih sila, koje su povodom gornjega sukoba razmenjivale note. Posledica toga sukoba je bila da je turska vlast dignuta sa Limana.

Kafana Liman imala je u svoje vreme najprostraniji čardak, koji se nalazio iznad vode. Kafana je bila poznata u narodu po imenu Liman i Na limanu.

 

Vidoje Golubović

 

Izvor: Golubović 2019: Vidoje Golubović, Mehane i kafane starog Beograda, Beograd: „Laguna”, 224.

Sanja Vukovic

Sanja Vukovic

stana
Prethodni članak

Rođena je muzikolog i profesor Stana Đurić Klajn

purisa
Naredni članak

Rođen je reditelj i scenarista Puriša Đorđević