Da se ne zaboraviZanimljivosti

KADA BISTE ZNALI, KAKO BISTE REKLI?

Ako bi mi neko tražio najčešće greške u jeziku govornikȃ srpskog jezika, ja bih mu navelu ovu. Kada bismo se mi u školama više trudili da naglasimo ovu grešku i ispravimo je, danas ne bismo pogrešno govorili.
Ja bih volela kada biste vi na osnovu prvih redova već znali o čemu je reč. Ali ne bih vam još otkrila. Znate, ima ljudi koji ne drže do jezika, jer, kako kažu, važno je da se razumemo. U ovom slučaju ne bismo smeli da grešimo. Ako bismo grešili, nekada se ne bismo razumeli. Tako da, i oni koji drže do jezika i njegove pravilnosti, kao i oni koji samo žele da se sporazumevaju, morali bi znati ovo pravilo. Kada biste znali kako je pravilno, da li biste onda grešili?

– Da li bi došli na rođendan?

– Ko? Oni? Ne znam za njih.

– Da li bi pošli s nama?

– Ne znam da li bi oni pošli s vama.

– Da li bi voleli picu ili pljeskavicu?

– Mi picu, ako mislite na nas, a za njih ne znamo.

Ova pitanja su postavljana trećem licu množine, a često nisu namenjena njima. Pretpostavljam da je sada jasno o kom pravilu je reč. Često se uzima da je bi upotrebljivo za sva lica i jednine i množine, ali nije tako.

Evo odgovarajućih oblika za sva lica:

          jednina           množina

  1. BIH               BISMO
  2. BI                  BISTE
  3. BI                  BI

Ja bih došao.        Mi bismo došli.
Ti bi došao.          Vi biste došli.
On bi došao.         Oni bi došli.

Ovi oblici se koriste onda kada je potrebno iskazati zamišljenu i moguću, a još neostvarenu radnju.

Ja bih volela kada bi ovaj tekst za mnoge bio beskoristan. To onda znači da je moja prva rečenica varka.

Ako nije varka, neka Vaša npr. ljubavna poruka danas glasi ovako:

„I da nekom drugom mogu,

ne BIH mu pevala.

Jer da nemam tebe,

šta BIH tada ja?!ˮ

PIŠE: Anka Stojanović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

LITERATURA:

Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović, Gramatika srpskog jezika: za gimanzije i srednje škole, Beograd, Zavod za udžbenike, 2011, str. 125.

Izvor: YOUTUBE

 

Sanja Vukovic

Sanja Vukovic

Vasa
Prethodni članak

Rođen je književnik i književni kritičar Vasa Pavković

Viktor-Novak-sajt
Naredni članak

Rođen je istoričar, profesor i akademik Viktor Novak