AktuelnostiDa se ne zaboraviZanimljivosti

IVO ANDRIĆ: LAŽ JE BOLEST

Laž i lažovi. U mlađim godinama, pa još i kao ljudi u „punoj snazi”, mi smo vrlo strogi prema laži i onima koji se njom služe. Šibamo je svojom ironijom, progonimo je i kad nikakva razloga nemamo za to, onako, „istine radi”. A naročito ne razlikujemo laž jednu od druge, po njihovoj prirodi, poreklu, i ciljevima. Tek mnogo docnije, kad se u nama slegnu bujnost i sila mladosti, mi počinjemo da delimo laž od laži i one koji lažu jedne od drugih. Razlozi i pobude koji nagone ljude da lažu mnogobrojni su i vrlo različiti po svojoj prirodi.

Ima ljudi koji lažu jer ne mogu drugojače, jer to moraju; ima ih koji se, u svojoj zamršenoj psihi, služe lažima kao ratnim varkama, u samoodbrani, u jednom ratu koji su sami izmislili i koji se vodi samo u njuhovoj uobrazilji; ima i takvih koji, lažući često i mnogo, i ne slute da lažu, a kad budu uhvaćeni u laži, istinski pate, da bi prvom prilikom opet počeli da lažu; ima ih koji u takvim prilikama padaju i smrtno stradaju, kao probuđeni mesečari. Ima ih svakojakih, a najmanje, možda, takvih koji se svesno i sračunato služe lažima da bi izvukli neku korist za sebe. A i to su, u stvari, rđave račundžije i naivni prestupnici, jer je ljude mnogo lakše prevariti i oštetiti vešto poređanim istinama. Pa, ako dobro razmislimo i pogledamo primere oko sebe, videćemo da su i ti na pogrešnom putu, žrtve svoje zablude i, u stvari, prevarene budale.

Laž je, može se reći, bolest, i treba je suzbijati i lečiti, ali ne grubo izobličavati, ni izvrgavati ruglu, ni suviše strogo progoniti. Jer, ne treba smetnuti s uma kako je opasno oružje to utvrđivanje čiste istine i kažnjavanje laži. Pod udarcem toga oružja, svakome se može desiti da se jednog dana nađe kao utvrđen lažac i da bude osuđen u ime one iste istine u ime koje je do malopre sudio drugima.

 

Izvor: Andrić 2005: Ivo Andrić, Znakovi pored puta [knj 1], Beograd: „Politika” – „Narodna knjiga”, str. 123.

Sanja Vukovic

Sanja Vukovic

colanovic
Prethodni članak

Rođen je književnik i prevodilac Vojislav Voja Čolanović

62-Dusan-Borkovic_110
Naredni članak

Rođen je automobilista Dušan Borković