АктуелностиДа се не заборавиЗанимљивости

ИЛИЈА ГАРАШАНИН: Начертаније

Србија се мора и у том смотренију у ред осталих европејских држава поставити, створивши један план за своју будућност, или тако рећи да састави себи једну домаћу политику: по којим главним начелима треба Србија кроз више времена стално да се влада и све своје послове по њима постојано да управља.

Движеније и таласање међу Словенима почело је већ, и заиста никад престати неће. Србија мора ово движеније, а и ролу или задатак који ће у том движенију за извршење имати, врло добро упознати.

Ако Србија добро проесапи шта је она сад, у каквом се положенију налази и какви њу народи окружавају, то се она мора уверити о томе да је она мала, да она у овом стању остати не сме и да она, само сојузу са осталим окружавајћим је народима, за постићи своју будућност свој задатак имати мора.

Из овог познања проистиче черта и темељ српске политике: [да се она не ограничава на садашње њене границе, но да тежи себи приљубити све народе српске који је окружавају].

Ако Србија ову политику крепко не буде следовала [и што је горе: ако је одбаци], те не сочини овом задатку добро размишљен план, то ће она од иностраних бура као мала лађа овамо и онамо бацана бити, док најпосле на какав голем камен се не намери, на коме ће се сва раздробити.

НАПОМЕНА: Наводимо оригинални текст, без коректорских интервенција.

Sanja Vukovic

Sanja Vukovic

vojin sulovic
Претходни чланак

Рођен је гинеколог, професор и академик Војин Шуловић

Borivoje_Bora_Stevanovic_-_Autoportret,_1950.
Наредни чланак

Умро је сликар и академик Боривоје Стевановић