AktuelnostiDa se ne zaboraviKuće i zgrade

HERCEG NOVI: Zadužbina srpskog dobrotvora Lesa Pavkovića Pođanina

„Pomorski kapetan Leso Pavković (1814–1876), općinski načelnik u Hercegnovome, ode pred ćesara u Beč i prestavi svijetloj kruni pravedne želje i zahtjeve narodne (da se osnuje Srpska pomorska zakladna škola). Ondašnji ministar prosvete knez Thun jedva već jednom odobri pravilnik koga je po naputku ondašnjeg namjestnika Dalmacije baruna Mamule sastavio učeni Srbin pokonji Spiro Petrović, prvi presjednik sabora Dalmatinskoga.

Ko je čitao lani u Orlu ono moje nekoliko redaka, lako će se sjetiti kako se je Srpstvo u opšte a odvojeno ono u Boci obradovalo otvoru pomenutog zavoda (tj. otvaranju Srpske pomorske zakladne škole).

Nego što je najviše ime Lesovo uznijelo, da ti ga pas (tj. pokolenje) pasu dikom spominje dok bude svijeta i vijeka, to su sledeći retci iz njegove oporuke:

– Budući da sam za života moje rodno mjesto i narodnu prosvjetu ljubio kao i moj rod; zato razdjeljivam moje imanje na dvoje, od kojega jednu čast ostavljam za jednu fundaciju radi neprekidnog izučenja na visoke nauke barem po jednog djeteta iz parohije svetih Sergija i Vakha na Podima (selo pokraj H. Novog); a drugu čast ostavljam u poduslovno nasljedstvo mome unuku maloljetnome Savu Pavkoviću…
Neka se ova fundacija zove Štednja Lesova, iz čega će se vidjeti, da sam štedio za ljubimu narodnu prosvjetu i napredak; zato molim i zaklinjem one koji se izuče na moje troškove, da budu postignuti nauk svagda upotrebili na čest i polzu srpsku i vjere pravoslavne.

Osim ovoga kapetan Pavković nalaže, kad bi po nesreći nestalo mu unuka Save i ova se fundacija umnožila njegovim dijelom, da se tada svake godine izdaje siromašnoj djevojci s Poda po 50 forinti za udadbu.

(Tomo Krstov Popović, upravitelj Srpske pomorske zakladne škole u Herceg Novom, iz kalendara Orao za 1881. godinu).ˮ

Opširnije u knjizi Nebojše Raša Znameniti Bokelji – sinovi srpskog Bosfora, II, str. 23–27.

Svih šest sjajnih knjiga o znamenitim Bokeljima, kao i ostale knjige u izdanju Srpskog Sokola Herceg Novi, po simboličnim cijenama, možete nabaviti:

PRIREĐUJE: Istorija srpskog pomorstva (https://www.facebook.com/pomorstvo/)

Print Friendly, PDF & Email
Sanja Vukovic

Sanja Vukovic

37769235_1300659693404728_8571326281117859840_n
Prethodni članak

MISAO DANA

Arsenije_loma
Naredni članak

Arsenije Loma – nesuđeni vođa Drugog srpskog ustanka