AktuelnostiNAJ@SOMBOR

Naj@Sombor – Hej, salaši…

Somborska salaška naselja endemična su urbana pojava, vezana isključivo za najužu okolinu grada. Nastala su polovinom 18. stoleća, kada su Somborci na nekadašnjim vojničkim pustarama dobili zemlju shodno uloženom iznosu za elibertaciju grada. Na salašima su živeli kako najimućniji, tako i nešto siromašniji Somborci, a većina od njih imala je i kuće u gradu. Salaše su, sve do kraja 19. stoleća, naseljavale isključivo somborske srpske i bunjevačke porodice, a 14 salaških naselja je poput venca optočilo grad, na udaljenosti od pet do petnaest kilometara. Skoro jedan i po vek salaši su bili osnovni privredni činilac razvoja Sombora, a na njima je, bilo da su raštrkani, bilo da su ušoreni, živela jedna trećina ukupnog stanovništva Sombora. Svaki salaš je, osim kuće, imao okućnicu sa prednjim i zadnjim dvorištem, a tu su se nalazili i trapovi, ambari, čardaci, štale, torovi, gumna, bunari sa đermom… U najbližoj okolini salaša nalazila se i salaška zemlja – oranice i livade u vlasništvu salašara. Jedino što ni jedno salaško naselje nije imalo – to su bila groblja. Svi salašari sahranjivani su, kada im dođe red, na gradskim somborskim grobljima.

Danas su salaši dragocen resurs ruralnog turizma Sombora. U turističkoj ponudi nalazi se desetak salaša i etno kuća u kojima posetioce očekuju autentični ambijenti salašarskih kuća sa dugim tremovima, „čistim sobama“, letnjim kuhinjama, ambarima… Hrana se priprema od domaćih namirnica, po starinskim recepturama, a obeduje se uz zvuke tamburica. Salaši otvoreni za turiste, ali i oni koji se i dalje isključivo bave zemljoradnjom i stočarstvom, najbolji su svedoci karaktera ovdašnjih ljudi koji su pupčanom vrpcom vezani za zemlju i njoj su celim bićem posvećeni. Salaši su opevani u mnogobrojnim starogradskim pesmama, a predstavljali su i neiscrpno nadahnuće i za neke od najpoznatijih somborskih slikara.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Srpski Legat

Srpski Legat

Fondacija Srpski Legat je osnovana sa ciljem da svojim aktivnostima očuva istoriju, tradiciju i kulturu Srbije i podseti na lepe i svetle trenutke srpske istorije kako bi inspirisali sadašnje i buduće građane Srbije, njihovo dostojanstvo i nacionalne vrednosti koje su vremenom potisnute i delimično zaboravljene.

Beogradjanka
Prethodni članak

Osnovan je Studio B

zivan-saramandic
Naredni članak

Rođen je operski pevač Živan Saramandić