AktuelnostiDa se ne zaboraviZanimljivosti

Grešeći – glagolski prilog sadašnji

Srpski jezik bogat je glagolskim oblicima. Jedan među njima karakterističan je po tome što se za njega vezuju tipične greške u govoru i pisanju. Taj glagolski oblik služi nam da označi radnju koja se dešava istovremeno s nekom drugom radnjom i zove se glagolski prilog sadašnji. (Hodajući praznim ulicama grada uvideo je lepotu starih zgrada.) Treba naglasiti da se on gradi samo od nesvršenih glagola. To su oni glagoli koji označavaju radnju koja traje, koja nije vremenski ograničena: graditi, stavljati, lupati, sedeti, dolaziti, nalaziti, stizati, vaditi. Uporedite sa izgraditi, staviti, lupiti, sesti, doći, naći, stići, izvaditi.

Maternji govornici srpskog jezika neće pogrešiti onda kada treba da upotrebe ovaj glagolski oblik, ali mnogi će pogrešiti u građenju ovog glagolskog oblika. Međutim, pravilo je prosto. Od datog glagola treba napraviti 3. lice množine prezenta (mahati – oni mašu; lagati – oni lažu; plakati – oni plaču) i dodati nastavak -ći.

infinitiv

greška

ispravno

mahati

mahajući

mašući

lagati

lagajući

lažući

pisati

pisajući

pišući

dodavati

podavajući

dodajući

pokazivati

pokazivajući

pokazujući

mazati

mazajući

mažući

poznavati

poznavajući

poznajući

predavati

predavajući

predajući

plakati

plakajući

plačući

skakati

skakajući

skačući

nositi

nosajući

noseći

brisati

brisajući

brišući

Važno je skrenuti pažnju i na to da on ima i svoj odrični oblik. Negacija ne, kao i kod drugih glagolskih oblika sem nisam, nemoj, nemam, neću, piše se odvojeno: ne dolazeći, ne pevajući, ne noseći, ne gledajući, ne spavajući.

PIŠE: Anka Stojanović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

LITERATURA: Ž. Stanojčić, LJ. Popović: Gramatika srpskog jezika za gimanzije i srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2011.

Print Friendly, PDF & Email
Sanja Vukovic

Sanja Vukovic

Marija Magdalena
Prethodni članak

SRPSKI NARODNI KALENDAR 2018 (4. avgust)

Veselin_Cajkanovic
Naredni članak

Umro je naučnik i prevodilac Veselin Čajkanović