Da se ne zaboraviZanimljivostiLjudiNa današnji dan

DOSITEJ OBRADOVIĆ: NA GLUPE REČI – GLUVE UŠI

U jednom velikom društvu, gde je i Dositej bio, jedan je mnogo vikao na Dositeja, na šta mu Dositej ništa nije odgovorio, nego je mirno gledao onog što viče na njega i slušao ga kao da se to njega ne tiče. Posle, kad se društvo razišlo, rekne mu ljutito jedan njegov prijatelj:

– Ti si prava budala kad ti na onakve grdnje nijedne reči ne odgovori!

– E moj prijane – odgovori mu Dositej smešeći se – ta samo lud čovek u takvoj prilici ne bi umeo ćutati.

Izvor: Zlatni prah : antologija anegdota o znamenitim ličnostima [prir. Uroš Ječmenica], Službeni glasnik, Beograd, 2018, str. 311

Sanja Vukovic

Sanja Vukovic

VOJP-nemcima-predstavio1
Prethodni članak

Umro je glumac i reditelj Joca Savić

MISAO DANA
Naredni članak

MISAO DANA